Siirry sisältöön

Oikeinkirjoitus ja kielioppi

Pystyy vastata, joutuu antaa, voi juoksee – verbimuodot muutoksessa

Riitta Korhonen

Rakenteen ”en pysty vastaamaan” sijasta näkee ja kuulee yhä useammin sellaisia ilmauksia kuin ”en pysty vastata” tai ”en pysty vastaa”. Mistä ilmiössä on kyse?

Verbit

Reklamoida, tiedottaa ja ohjeistaa – kieliopillisia siirtymiä

Riitta Korhonen

Yleiskielen seurantatalkoissa voi kuka tahansa lähettää havaintojaan sellaisista yleiskielen piirteistä, joissa jokin kiinnittää huomiota ja ehkä mietityttää.

Oikeinkirjoitus ja kielioppi

Ottanette huomioon potentiaalin

Sari Maamies

Potentiaali on puhujan suhtautumistapaa ilmaiseva verbimuoto, jonka avulla asia esitetään mahdollisena tai todennäköisenä. Se on …

Oikeinkirjoitus ja kielioppi

Teetänkö kyselyn vai teenkö sen itse?

Marjatta Palander

Teettojohdoksia eli niin sanottuja teettoverbejä voidaan muodostaa johtimilla -tta, -ttä, -utta, -yttä, -tutta, -tyttä. Johdokset …

Oikeinkirjoitus ja kielioppi

Kieltosanan paikasta lauseessa

Jussi Pahikkala

Kieliopissa sanotaan lauseessa olevan käänteinen sanajärjestys eli inversio, jos predikaatti edeltää subjektia, muussa tapauksessa suora …

Oikeinkirjoitus ja kielioppi

Meni naimisiin erotakseen
yksi- ja kaksitulkintaisia tehdäkseen-rakenteita

Riitta Korhonen

Lauseet ”Menimme teatteriin rentoutuaksemme” ja ”Menimme naimisiin erotaksemme myöhemmin” ovat rakenteeltaan samanlaiset mutta vain ensimmäinen on merkitykseltään yksitulkintainen. – Mikä on siis vikana toisessa?

Rakenteet

Normipäivässä vielä kerran ”alkaa tekemään”

Hanna Hämäläinen

Huhtikuun 17. päivänä 2015 järjestettiin Helsingissä Kotimaisten kielten keskuksen suomen kielen lautakunnan ja Kotikielen Seuran …

Rakenteet

Kaksihahmotteiset verbirakenteet uutiskielen riesana

Markus Lång

Jussi Pahikkala kirjoitti Kielikellossa 2/2014 ”etupainoisista lauseista” (ks. Lue myös), joissa finiittiverbi esiintyy liian kaukana …

Verbit

Rajattuja ongelmia puhutuilla sivuilla

Riitta Korhonen

Sellaisia ilmauksia kuin ”rajattu” ja ”määrätty” on joissain yhteyksissä kehotettu välttämään. Mistä on kyse?

Oikeinkirjoitus ja kielioppi

Juoksija kiisi voittoon
vai kiitikö hän?

Sari Maamies

Kiisi vai kiiti, kaasi vai kaatoi, haravoi vai haravoitsi? Eräiden verbien imperfektimuodoissa vaihtelevat eri tavoin s ja t.

Oikeinkirjoitus ja kielioppi