Huhtikuun 17. päivänä 2015 järjestettiin Helsingissä Kotimaisten kielten keskuksen suomen kielen lautakunnan ja Kotikielen Seuran teemapäivä eli Normipäivä, joka veti Tieteiden taloon salin täyteen yleisöä. Tapahtuma oli samalla osa Kielitoimiston 70-vuotisjuhlavuotta.

Normipäivässä palattiin monista näkökulmista muun muassa alkaa tekemään -tapaukseen, siis siihen, että muoto alkaa tekemään hyväksyttiin yleiskieleen rakenteen alkaa tehdä rinnalle 2014. Puheenvuoroissa tulivat esiin niin kielentutkijoiden, äidinkielenopettajien kuin normien laatijoidenkin näkökulmat.

Uusi suositus herätti valtavasti huomiota, sillä ohjeesta oli vuosien mittaan muodostunut eräänlainen normien normi ja kielenhuollon ikoni. Suomen kielen lautakunta joutuikin arvioimaan muun muassa sitä, millaisia tunteita uusi suositus aiheuttaisi. Lautakunnan puheenjohtaja Minna-Riitta Luukka kertoi suosituksen jakaneen myös  lautakunnan jäsenet kahteen ryhmään. Päätös tehtiin lopulta äänestämällä.

Yleisön reaktiot olivatkin vaihtelevia, ja mm. sosiaalisessa mediassa näkyi hyvin kielenkäyttäjien asennoituminen, huomautti Normipäivässä puhunut Kielitoimiston kouluttaja Laura Niemi. Aiheesta kirjoitettiin tuhansia twiittejä eli Twitter-viestejä. Kielitoimistossa on kerätty kirjoituksia ja reaktioita muualtakin mediasta, kuten sanomalehdistä, ja palautteet on tallennettu.

 Vaikka kielenhuollon suositukset saattavat joskus näyttää äkillisesti tehdyiltä, niitä pohditaan aina perusteellisesti. Alkaa tekemään -kysymystä käsiteltiin suomen kielen lautakunnassa usean kerran peräti 67 vuoden aikana.  Aika ei kuitenkaan ollut kypsä ennen vuotta 2014.

Kirjoitus on  luettavissa laajempana Kotuksen verkkosivuilla osoitteessa  www.kotus.fi (> Nyt > Uutistekstit).