Kysymys

Editoin tekstiä, ja minun pitäisi perustella kirjoittajille, miksi lause ”Raaka-aineet ovat valittu huolellisesti” on syytä korjata muotoon ”Raaka-aineet on valittu huolellisesti”. Mistä tässä on kyse, eli kuinka asiaa voisi selittää?

Vastaus

Kyseessä on suomen kielen lauserakenteen piirre. Yleiskielen kieliopin kannalta ”Raaka-aineet ovat valittu” on virheellisesti muodostettu, koska se on sekoitus aktiivi- ja passiivilauseesta. Asiaa voi havainnollistaa seuraavien esimerkkien avulla:

1. Raaka-aineet ovat laadukkaita. → aktiivilause; ovat on predikaatti, raaka-aineet on subjekti ja laadukkaita on predikatiivi (sanaluokka adjektiivi)

2. Raaka-aineet valitaan huolellisesti. → passiivilause; valitaan on passiivimuotoinen predikaatti (aikamuoto preesens); subjektia ei ole, raaka-aineet on objekti (vrt. ”mitä valitaan, mitkä valitaan”)

3. Raaka-aineet on valittu huolellisesti. → passiivilause; on valittu on passiivimuotoinen predikaatti (aikamuoto perfekti); subjektia ei ole, raaka-aineet on objekti

Passiivissa verbin taivutus kuuluu siis näin: valitaan, valittiin, on valittu, oli valittu. Suomen passiivilauseessa ei ole koskaan subjektia, ja vain subjekti voi aiheuttaa verbin kongruenssin (esim. on vs. ovat), ei objekti.

Joskus tällaisissa aktiivin ja passiivin sekoituksissa kirjoittaja tavoittelee itse asiassa sentyyppistä rakennetta kuin Raaka-aineet ovat huolellisesti valittuja. Silloin kyseessä on aktiivilause, hieman samantapainen kuin Raaka-aineet ovat laadukkaita tai Raaka-aineet ovat erittäin kalliita, eli se vastaa kysymykseen, millaisia raaka-aineet ovat. Siinä on subjekti, predikaatti ja subjektia luonnehtiva predikatiivi (joka on adjektiivi tai verbistä tehty partisiippimuoto, jota taivutetaan kuten adjektiivia).

Aktiivilauseessa subjektin luku eli se, onko kyseessä yksikkö tai monikko, vaikuttaa verbin taivutukseen: Raaka-aine on laadukas vs. Raaka-aineet ovat laadukkaita. Raaka-aine on valittu huolellisesti vs. Raaka-aineet ovat huolellisesti valittuja. Tällainen ”ovat huolellisesti valittuja” on kuitenkin tyyliltään hieman kapulakielinen. Mutkattomampaa on käyttää passiivia, joka tekee lauseesta dynaamisemman: Raaka-aineet on valittu huolellisesti.