Olin hiljattain kuin keskellä elämän järjestämää tietokilpailua, jossa kysyttiin: ”Mitä yhteistä on seuraavilla sanoilla?” Ensin minulle näytettiin kuvaa, joka oli tulostettu suurelle kanvaasille. Kohta sen jälkeen seurasin erään tutun yrityksen Business Model Canvasin esittelyä. Sitten silmiini osui läheisen myymälän kanvas-kassitarjous ja pian sen jälkeen Helsingin Sanomien otsikko: ”Lohduton näky lentokentällä: Vantaan talouden kivijalka on lyöty kanveesiin” (22.10.2020).

Miksi nämä eri puolilla käytetty sanat muistuttivat toisiaan? Olisiko niillä yhteinen tausta? Selvitellessäni asiaa yllätyin. Ne kaikki liittyvät kannabikseen!

Mitä ovat kanvaasi ja kanveesi?

Mainituista sanoista monelle tutuin lienee kanveesi, joka Kielitoimiston sanakirjan mukaan on ’nyrkkeilykehän matto’. Otavan uusi sivistyssanakirja puolestaan sanoo, että kanveesi on ’nyrkkeilykehän köysien rajoittama alue tai kehän matto’. Kanveesi esiintyy usein nyrkkeilykehän ulkopuolella ilmauksessa lyödä joku kanveesiin tarkoittamassa voittoa tai toisen saattamista toimintakyvyttömäksi.

Sana kanvaasi on merkitykseltään monelle oudompi kuin kanveesi, eikä sitä löydy yleiskielen sanakirjoista. Sanalla on parikin erilaista merkitystä. Ensinnäkin se tulee vastaan ’suunnitelman’ merkityksessä esimerkiksi liike-elämää käsittelevissä teksteissä. Internetistä tavoittaa esimerkkejä, joissa kerrotaan liiketoimintasuunnitelman työkalusta nimeltä Business Model Canvas (BMC). Näissä teksteissä kanvaasi esiintyy suunnitelman, rungon tai luonnoksen synonyymina.

Toisessa merkityksessään kanvaasi liittyy kankaisiin; tässä merkityksessä käytetään myös asua kanvasti. Esimerkiksi Otavan uudessa sivistyssanakirjassa sanotaan, että kanvasti on ”paksu karkea kangas, käytetään teknisiin tarkoituksiin, urheilumatoiksi, päivänvarjoihin ja aurinkotuoleihin sekä taulujen maalauspohjiksi”.

Kanvastia useammin tavataan muodot kanvaasi ja englannista lainautunut canvas, myös asussa kanvas. Suomalaisilla nettisivuilla on myynnissä kanvaskankaisia kasseja ja kanvaskasseja sekä kangaspohjalle tulostettuja kuvia eli canvas-tauluja. – Kanvaasi tai kanvasti on perinteinen öljymaalausten pohjamateriaali. Kanvaasitulosteet jatkavat tätä perinnettä.

Mutta miten kanvaasi ja kanveesi liittyvät kannabikseen?

Kreikkalaiset (ne muinaiset, joiden kielestä periytyy suuri osa nykyisinkin käytössä olevista sivistyssanoista) käyttivät hamppukasvista nimeä kannabis (κάνναβις). Latinan kieleen lainautuessaan sana vaihtoi alkukirjaintaan ja siitä tuli cannabis. Hampun latinankielisen nimen Cannabis sativa loppuosa sativa tarkoittaa ’viljeltyä’. Tästä kuitukasvista on aikojen saatossa valmistettu kovaa kulutusta kestäviä käyttöesineitä, kuten köyttä, armeijan telttoja, purjeita, patjan päällyksiä ja istuinten verhoilutarvikkeita. Siitä on tehty myös paperia ja vaatteita. 1800-luvulta lähtien hampun on monissa tuotteissa korvannut puuvilla.

Latinan cannabis-sanasta periytyy ranskan sana canevas [ääntyy: kanvɑ], joka tarkoittaa hamppukasvista valmistettua kangasta. Se on esiintynyt keskiajalla muodoissa chanevas ja canevach. Niistä taas periytyy keskiaikainen anglo-normannilainen canevaz, joka on nykyenglannin canvas-sanan [ääntyy: kanvəs] taustalla.

Hampun muodot ja merkitykset

Monissa kielissä on omat sanansa hampulle (esim. köysimateriaali) ja kannabikselle (huumausaine). Suomen hamppu, kuten ruotsin hampa ja englannin hemp, on germaanista perua. Ranskassa ’hamppua’ tarkoittaa sana chanvre, joka on muokkautunut latinan cannabis-sanasta. Se on esiintynyt kirjoitetussa kielessä jo 1000-luvun lopulta. Nykyranskan canevas-sanan varhainen canevach-muoto on kirjattu vuonna 1281. Huumausaineeseen viittaava substantiivi cannabis on myöhäisempi sana; ranskan kieleen se on tullut vasta 1800-luvun puolessavälissä.

Canevas ja kanava – ranskalaiset sanat asettuvat suomeen 

Ranskalaislähtöisten sanojen suomenkielisten asujen kehittymistä voi seurata eri vuosina ilmestyneiden ranskalais-suomalaisten sanakirjojen avulla. Agathon Meurmanin teos vuodelta 1877 antaa ranskan canevas-sanalle merkitykset ’kanwasti; kanewakangas; jouhikangas; (kuw.) suunnitelma, luonnos, kaawaus; (meriw.) purjekangas’.

Meurmanin sanakirjassa mainittu kanewakangas viittaa kirjontatyön pohjakankaaseen. Sana esiintyy lähes samassa asussa, kanevakangas, Edwin Hagforsin sanakirjan vuoden 1954 painoksessa. Sanan nykyinen asu on kanavakangas.

Kanava muistuttaa äänteellisesti kanvaasia ja kanveesia. Kanava-sanoja on oikeastaan kaksi. Toinen tarkoittaa tietynlaista vesiväylää tai -uomaa, eikä sillä ole tekemistä kanvaasin ja kanveesin kanssa (tämä kanava on laina venäjästä). Käsitöitä harrastavat sen sijaan tuntevat kanavakankaan.

Toisin kuin lapsena luulin koulun käsityötunneilla, kanavatöiden tai kanavaneulan kanava-sana ei liity harvan kankaan lankojen välissä oleviin uomiin tai aukkoihin, vaan kankaan nimen ranskalaiseen alkuperään. Se kuuluu selvemmin kanavakankaan aiemmasta kanevakangas-muodosta, joka on lähellä ranskan canevas-sanaa.

Kanvaasi, kanveesi ja kanavakangas ovat erityyppisten käyttökankaitten nimiä. Sen lisäksi kanvaasi liittyy myös henkiseen, suunnitelmalliseen toimintaan. On kiehtovaa, kuinka monia eri elämänalueisiin liittyviä sanoja tuhansia vuosia viljellyn kuitukasvin juurista onkaan versonut.

Penelopen kanavakangas

On olemassa useita erinimisiä ristipistoihin käytettäviä kanavakankaita. Yksi niistä on penelopekangas. Kreikkalaiset kertoivat Odysseuksen puolisosta Penelopesta, joka odotti miestään 20 vuotta. Penelope kutoo päivisin kangaspuillaan apelleen Laerteelle käärinliinaa, mutta purkaa sen öisin, koska on luvannut ympärillään pyöriville kosijoille valita jonkun heistä työn valmistuttua.

Kankaan arvoituksellisen hidasta etenemistä ihmetteleville kosijoille Penelope sanoo tietävänsä, että Odysseus on kuollut. Hän pyytää, että kosijat eivät vaatisi häntä tekemään päätöstä ennen kuin hän on saanut kankaan valmiiksi, etteivät langat menisi hukkaan.

Penelopen ovela juoni ajan voittamiseksi kuitenkin paljastuu. Hänet pakotetaan tekemään ratkaisunsa, mutta onneksi Odysseus palaa kotiin ja tapaa niin vaimonsa kuin isänsäkin. Ranskalainen sanonta ”Penelopen kangas”, la toile de Pénélope, viittaa askareeseen, jota työstetään jatkuvasti, mutta jota ei saada koskaan valmiiksi.

Penelope ja kaksi muuta naista kangaspuiden ääressä, ikkunassa useita kosijoita, joista yksi ojentaa kukkakimppua.
Prerafaeliittitaiteilija John William Waterhousen maalaus Penelope and the Suitors (1912, ”Penelope ja kosijat”). Teoksen tekniikka on oil on canvas eli öljy kankaalle. Kuva: Wikimedia Commons. Public domain(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun).

Lähteet

Castrén, Paavo – Pietilä-Castrén, Leena 2006: Antiikin käsikirja. Helsinki: Otava.

Centre national de ressources textuelles et lexicales. Portail lexical. Etymologie. https://www.cnrtl.fr/etymologie(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)

Etymonline. Online Etymology Dictionary. Hakusana canvas. https://www.etymonline.com/word/canvas(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)

Hagfors, Edwin 1954: Ranskalais-suomalainen sanakirja. Dictionnaire français-finnois. Kolmas, korjattu ja lisätty painos. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.

Kielitoimiston sanakirja. 2020. Kotimaisten kielten keskus. Päivitetty 11.11.2020. https://www.kielitoimistonsanakirja.fi(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)

Meurman, Agathon 1877: Dictionnaire français-finnois. Ranskalais-suomalainen sanakirja. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. Saatavilla osoitteessa https://archive.org/details/dictionnairefra00meurgoog/(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun).

Ray-Debove, Josette – Rey, Alain (päätoim.) 2015: Le Petit Robert de la langue française. Paris: Dictionnaries Le Robert.

Suomen sanojen alkuperä. 1992–2000. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura & Kotimaisten kielten tutkimuskeskus.

Turtia, Kaarina 2010: Otavan uusi sivistyssanakirja. Helsinki: Otava.