Termille evidence-based medicine ehdotetaan suomennosta näyttöön perustuva hoitokäytäntö ja termille opinion-based practice suomennosta näkemykseen perustuva hoitotapa.