Lääketyyppien nimet anti-inflammatorinen analgeetti ja euforisoiva analgeetti ovat tuottaneet vaikeuksia yleistajuiseksi tarkoitetussa kielenkäytössä. Ensin mainitun vastineeksi keksittiin jo vuonna 1990 tulehduskipulääke (ks. Kielikello 1/1991) ja jälkimmäisen rinnalle on myöhemmin suositettu termiä huumaava kipulääke.