Siirry sisältöön

Kieli käytössä

Tuntitehtävä puhuu
luetunymmärtämistä lukiossa

Paula Koskimäki

Lukion kielenhuollon kurssilla luettiin Kielikellon artikkeli ja vastattiin sitä koskeviin kysymyksiin. Mitä opiskelijat saivat irti tekstistä, ja mitä vastaukset kertovat opettajalle heidän taidoistaan ja tarpeistaan?

Kielen opetus ja oppiminen

Kielitietoisuudesta koulun menestystekijä

Katriina Rapatti

Maahanmuuttajataustaisten oppilaiden opetus on tuonut kielen uudella tavalla keskeiseksi asiaksi kaikessa opetuksessa: Miten opettaa omaa …

Kielen opetus ja oppiminen

Osaako opiskelija käyttää lyhenteitä?

Raija Lehtinen

Opiskelijat tuntevat tavallisimmat lyhenteet ja osaavat käyttää niitä, joskin eräin varauksin. Eniten ongelmia aiheuttaa lyhenteiden taivuttaminen. 

Merkit, numerot ja lyhenteet

Suomen kieli koulussa

Auli Hakulinen

Osa nuorista ei saavuta kouluaikanaan sellaista äidinkielen kirjallista hallintaa, että se riittäisi teoreettiseen opiskeluun koulun jälkeen. Opetuksen ongelmat alkavat jo alakoulussa, jossa äidinkielen taitojen perusta tulisi luoda. Yläkoulussa ja lukiossa perustaitojen harjoittelemiseen ei ole enää aikaa. Samanaikaisesti vieraskielisen opetuksen suosio kasvaa. Historiaa opitaan englanniksi, mutta siitä suomeksi kirjoittaminen ei suju.

Kielipolitiikka

Äidinkielen opetus ja kielenhuolto

Mervi Murto

Äidinkielenopettajat ovat merkittävä kielenhuoltajien ryhmä. Siksi on tärkeää, että heidän tietämyksensä kouluopetuksen todellisuudesta saadaan mukaan myös suomen kielen lautakunnan työhön. 

Suomen kielen lautakunta

Ensikielenä ”muu”
maahanmuuttajataustaisten koululaisten suomi

Mia Halonen

Suomessa puhutaan ensikielenä monia maahanmuuttajien kieliä. Suomi on usein maahanmuuttajalasten toinen, kolmas tai neljäskin kieli. Kuinka se sujuu heiltä alakoulun loppusuoralla? Miten sitä arvioidaan? Palasin kouluun katsomaan.

Kielen opetus ja oppiminen

Kirjoittajien koulutus kannattaa

Ulla Tiililä, Annastiina Viertiö

Hyvän kielen merkityksestä ollaan yleensä yksimielisiä. Hyvänä pidetään esimerkiksi selkeää ja elävää kieltä, joka ottaa lukijan huomioon. Neuvoja hyvän kielen kirjoittamiseen etsitään kielenkäytön oppaista ja kursseilta. Kuinka käy, kun kurssit on käyty? Noudatetaanko saatuja oppeja?

Kielen opetus ja oppiminen

Puhu suomea!
Oppijan kielestä ja kielipolitiikasta

Maisa Martin

Kehotukseen ”puhu suomea!” sisältyy monta kysymystä. Mitä kaikkea on puhuminen ja mikä on suomea? Mitä tämä kehotus merkitsee sen saajalle, mitä sen antajalle? Kysymyksistä ja vastauksista koostuu osa suomalaisen kielipolitiikan kudosta.

Kielen opetus ja oppiminen

Virossa opiskellaan suomea

Järvi Lipasti

Virossa suomen kieltä kohtaan tunnetaan kiinnostusta ja sitä halutaan opiskella. Seuraavassa Suomen Viron-instituutissa työskentelevä kulttuurisihteeri …

Kielen opetus ja oppiminen

Suomea Prahassa

Riitta Eronen

Noin sadassa yliopistossa eri puolilla maailmaa opetetaan suomen kieltä – pelkästään Tšekissä kolmessa eri kaupungissa. Vanhin näistä opinahjoista on Prahassa sijaitseva Kaarlen yliopisto, jossa sain tilaisuuden vierailla tämän vuoden maaliskuussa kaupungin juuri herätessä uuteen kevääseen.

Kielen opetus ja oppiminen