Kun taannoin alettiin mainostaa television uudenlaista, digitaalista tuotanto- ja jakelutapaa, ilmestyi keskuuteemme myös englanninkielinen termi set-top box. Se tarkoittaa television lisälaitetta, joka sovittaa lähetyksen signaalin sellaiseksi, että tavallinen analoginen televisio voi ottaa sen vastaan.

Mikä sitten olisi sopiva suomenkielinen vastine kyseiselle termille? Tekniikan Sanastokeskuksen koordinoimissa Tietotekniikan termitalkoissa päädyttiin suosittelemaan lisälaitteelle nimeä tv-sovitin (Termitalkoiden suositukset löytyvät osoitteesta www.tsk.fi/termitalkoot). Tv-sovitinta tarvitaan tavallisessa televisiossa digitaalilähetysten vastaanottamisen lisäksi myös maksullisten kaapelitelevisiolähetysten katseluun ja esim. tilausvideon käyttöön. Sellaista tv-sovitinta, joka muuttaa digitaalisen signaalin analogiseksi, voidaan kutsua digisovittimeksi. (Tulossa on myös digitaalitelevisioita, jotka ottavat vastaan digitaalisia lähetyksiä suoraan.)

Sanojen ”digiboxi” ja ”digiboksi” käyttöä ei suositella, koska ne eivät ole ensinnäkään suomen kielen kirjoitussääntöjen mukaisia ja toisekseen arkityylisestä boksi-sanasta ei käy ilmi laitteen toiminta tai käyttötarkoitus.