Sekä ja ja ovat lisääviä rinnastuskonjunktioita, mutta niiden merkityksissä on selviä eroja. Nykykäytäntö näyttää kuitenkin siltä, että sekä olisi tunkemassa ja-konjunktion alueelle.

Sekä vai ja?

Yleiskielessä sekä on merkitykseltään korostavasti lisäävä, jopa erillisyyttä tähdentävä rinnastuskonjunktio. Sitä käytetään usein silloin, kun rinnastettavia on vähintään kolme, mutta myös kahden rinnastettavan välissä. Sekä jakaa rinnastettavat omiin erillisiin ryhmiinsä.

Aivan lipunmyyntikojun tuntumassa voi nähdä ponin, erilaisia kanoja sekä kaneja. (HS)

Tarjoamme hyviä kitara-, laulu- ja cajón-kursseja sekä tänä vuonna myös erikoisuutena rytmikurssin. (AL)

Kysymyksissä on oltava mukana kysyjän nimi tai nimikirjaimet sekä kotipaikka. (HS)

Tämän jälkeen keskitytään työeläkeyhtiön kuntoutuksen periaatteisiin, juridisiin kriteeristöihin sekä käydään läpi kuntoutusohjelmien sisältöä. (finva.fi)

Asetus [lasten päivähoidosta] sisältää lähinnä päivähoitopaikan hakemista sekä päivähoidon henkilöstöä koskevia säädöksiä. (pro gradu -työ)

Sekä-sanan käytöllä voidaan myös välttää toistamasta ja:

Jatropaöljystä on valmistettu saippuaa, tuhoeläinten karkotetta sekä lamppu- ja moottoriöljyjä. (HS)
Vrt. – – karkotetta ja lamppu- ja moottoriöljyä

Jotkut käyttävät sekä-sanaa joskus myös puhtaan lisäävästi ja-konjunktion tehtävässä. Seuraavat esimerkit ovat kuitenkin yleiskielisen erottelevan merkityksen näkökulmasta hämmentäviä; ensilukemalta moni hahmottaa siis lauseet toisin kuin kirjoittaja on tarkoittanut.

Vaahdota voi sekä sokeri ja sekoita joukkoon kuivat aineet. (resepti)
[Ensilukeman hahmotus: ’vaahdota voi (+ sokeri ja sekoita joukkoon kuivat aineet)
Tarkoitettu: ’vaahdota (voi ja sokeri) + sekoita joukkoon kuivat aineet
Vrt. yksitulkintainen: Vaahdota voi ja sokeri ja/sekä sekoita.]

[Lasten tv-ohjelman esittelystä:] Herää Pahvi on sarja, jossa Jyrki sekä Neponen askartelevat pahvilaatikoista leikkivälineitä (yle.fi) [Jyrki ja Neponen ovat juontajapari.]

Yksiselitteisyyden takia tällaisissa yhteyksissä kannattaa käyttää ja-konjunktiota.

Ja on muutenkin käytöltään laaja-alaisempi kuin sekä, sillä se liittää toisiinsa minkälaisia sanoja tai lauseita tahansa. Sekä ei esimerkiksi esiinny kahden kokonaisen, subjektillisen päälauseen välissä; siis sellaista ilmausta kuin ”Lapsi lukee sekä hän laulaakin mielellään” ei esiintyne (vrt. sen sijaan: Lapsi lukee sekä laulaakin mielellään). Sekä voi kyllä yhdistää esimerkiksi epäsuoria kysymyslauseita: Hallinnanjakosopimukseen merkitään se, kumpaa paritalon päätyä osapuolet hallinnoivat sekä mikä osuus maapohjasta kuuluu kummallekin. (maanmittauslaitos.fi)

Sekä tytöt että pojat

Sekä–että on ns. parikonjunktio: sekä on ensimmäisen ja että jälkimmäisen rinnastettavan edellä: sekä Maija että Matti. Ilmaus on tavallisesti siis rakenteeltaan symmetrinen. Verrattuna ja-konjunktiolliseen ilmaukseen (Maija ja Matti) sekä–että-rakenne on sitä paitsi erotteleva ja korosteisen lisäävä.

Sekä äiti että vauva voivat hyvin. (Vrt. Äiti ja lapsi voivat hyvin.) | Hän on ykkösenä sekä 200 että 400 metrin sekauinnissa. (AL) | Komediaillassa nähdään sekä kanavan vanhoja sitcom- ja sketsiviihdesuosikkeja että esimakua uutuussarjoista. (AL) | Alan valmistajat sekä kilpailevat että tekevät yhteistyötä joillakin alueilla aina tarpeen mukaan. (AL)

Yleiskielisessä käytössään sekä–että yhdistää siis symmetrisesti kahta rinnastettavaa. Joskus rinnastettavia näkee kuitenkin käytetyn useampia. Tällöin ilmaus on rakenteeltaan epäsymmetrinen. Tämä epäsymmetria saattaa hämmentää niitä, jotka yleiskielisen käytön mukaisesti mieltävät, että että-sanan jälkeinen osa muodostaa oman korosteisen ryhmänsä erotuksena enemmän yhteen kuuluviksi tulkittavista edeltävistä osioista:

Sekä Veikkaus, Hippos että SLU pitävät urheilukanavaa kiinnostavana hankkeena. (AL) | Dokumentti tutkailee Greenpeacen järjestelmää sekä tiedonvälityksen, rahan että politiikan kannalta. (AL)

Tämä käytäntö on yleistymässä koko ajan, sillä monille kielenkäyttäjille sekä–että on vain neutraalisti lisäävä ilmaustyyppi. Yleistymiseen vaikuttaa toisaalta sekä-sanan merkityksen haalistuminen ja toisaalta merkitykseltään läheinen niin Maija kuin Mattikin -ilmaus, joka on melko tavallinen useamman rinnastettavan ilmauksissa:

Niin komissio, brittikalastajat kuin ympäristöjärjestö Greenpeacekin ovat tyytymättömiä tehtyyn kompromissiin (AL).

Joskus sekä–että-ilmaus voi olla epäsymmetrinen myös niin, että sekä ei olekaan ensimmäisen rinnastettavan edellä vaan osittain sen keskellä; tämä saattaa heikentää myös ilmauksen hahmotettavuutta.

Ylen syntymäpäivän kunniaksi julkistetaan sekä historiikki että lähetetään sarja tietoiskuja televisiossa. (AL)

Vrt. selvempää symmetristä: kunniaksi sekä [julkistetaan historiikki] että [lähetetään sarja…]

Sarja on tehty minimaalisella budjetilla, ja sen näkee sekä yksinkertaisesta tietokoneella tehdystä ulkoasusta että kuulee äänistä. (AL)

Vrt. – – ja sen sekä näkee – – että kuulee –  –.

Vaikkei epäsymmetria aina haittaisikaan hahmotettavuutta, harmoninen rakenne olisi silti tyylikkäämpi vaihtoehto.