Lehtori Kyösti Kelhä oli ehdottanut urheilukielen reboundkiekon ja reboundpallon suomenkielisiksi vastineiksi sanoja paluukiekko ja paluupallo. Lautakunta oli sitä mieltä, että näitä nimityksiä voitaisiin suosittaa asiatyyliin, esimerkiksi pelien sääntöihin. Muunlaiseen tyyliin pidettiin rinnalla suositettavina myös sanoja kimmokiekko ja kimmopallo.