Siirry sisältöön

1988

”Lämmin ja kylmä sää ovat vuorotelleet”. Attribuuttirakenne subjektina

Marja Lehtinen

Kielikellon tämän vuoden ensimmäisessä numerossa (1/88) oli kirjoitus eräiden attribuuttirakenteiden pääsanojen numeruksesta. Puheena olivat sellaiset kahteen tai useampaan tarkoitteeseen viittaavat rakenteet, joissa saman substantiivipääsanan edellä on useita genetiiviattribuutteja ja (Suomen ja Ruotsin pääministeri ~ pääministerit) tai adjektiiviattribuutteja (1. ja 2. päivänä) tai joissa saman yhdyssanan perusosan edellä on useita määriteosia (Kalevan- ja Yrjänkatu ~ kadut). Kun tällainen numerukseltaan toisinaan ongelmallinen pääsana on lauseessa subjektina, ei aina ole helppo valita predikaatinkaan numerusta. – Seuraavassa esitellään sitä, miten attribuuttirakenteiden nominatiivimuotoisten subjektipääsanojen ja predikaattiverbien kongruenssi nykyisin kirjoitetussa kielessä toteutuu.¹

Artikkeli

”Missä lienee koittaa huomen?” Potentiaalin ongelmia

Anneli Räikkälä

Teonsanojen tapaluokista potentiaali eli mahtotapa näyttää tuottavan kirjoittajille päänvaivaa, ainakin kielitoimistoon esitetyistä kysymyksistä päätellen. Ongelmallista tuntuu olevan potentiaalin muodostus, esimerkiksi onko oikein sanoa tullenee ja päätettänee ja miten käytetään lienee-verbiä. Tässä kirjoituksessa erikoistutkija Anneli Räikkälä käsittelee potentiaalin muodostusta ja vähän käyttöäkin.

Verbit

Asiatekstin referointi – kielenkäytön perustaito

Anneli Kauppinen

Tekstin olennaisen sisällön selostaminen, referointi, on jokaiselle kirjoittajalle tarpeellinen taito. Sen pohjana on aina kunnollinen asiatekstin lukemisen taito. Filosofian lisensiaatti Anneli Kauppisen tekemä tutkimus osoittaa, ettei hyvä ylioppilastutkinnon ainekirjoituksen arvosana kerro, kykeneekö kirjoittaja selostamaan tiiviisti asiatekstiä.

Artikkeli

desktop publishing

Kielilautakunta keskusteli mahdollisista suomenkielisistä vastineista ATK-alan termille desktop publishing. Termi tarkoittaa järjestelmää, jossa julkaisun laatimistoimista …

Suomen kielen lautakunta

Entistää

Anneli Räikkälä

Lainasanan restaurointi suomenkielinen vastine on entistää ’palauttaa tai korjata entiselleen’. Se on muodostettu adjektiivista entinen …

Artikkeli

Erikoiskielen tekstistä

Elisa Stenvall

Erikoiskieltä, varsinkin erikoiskielen tekstiä on käsitelty melko vähän ruotsalaisessa kielitieteellisessä kirjallisuudessa. Tätä puutetta korjaa Britt-Louise …

Julkaisuja

EY vai EC?

Esko Koivusalo, Matti Punttila

Hallitus esitti 1. marraskuuta I988 eduskunnalle selonteon Suomen suhtautumisesta Euroopan taloudelliseen yhdentymiskehitykseen. Ulkoministeriön esityksessä käytettiin Euroopan yhteisöistä lyhennettä EC. Jotkut kansanedustajat puhuivat EY:stä, jotkut EC:stä, ruotsinkieliset edustajat EG:stä. Kielikellossa 4/l987 suositettiin suomenkielisessä tekstissä käytettäväksi käsitettä EY, joka perustuu suomenkieliseen nimeen. Kun lehdissä vielä tuon selonteon yhteydessä pohdittiin kirjavaa lyhenteiden käyttöä, kielitoimisto lähetti lehdille seuraavansisältöisen kirjeen.

Artikkeli

franchising

Franchisingilla tarkoitetaan eräänlaista vuokralaisyrittäjyyttä, jossa päämies antaa valtuuttamalleen yrittäjälle oikeuden käyttää sovittua maksua vastaan päämiehen …

Suomen kielen lautakunta

Haamuasiakas, haamumatkustaja

Irma Nissinen

Taannoin kampanjoivat muutamat asiakaspalveluyritykset ja -liitot no show -asiakasta tai Mr. Nobodya vastaan. Hotelleita, ravintoloita, …

Artikkeli

Hämäläisiä häiriköitä

Esko Tuulos

On muuten mainio asia tämä Kielikello. Lehti kiertää rakennusvirastossa ja jos aika suinkin myöten antaa, …

Keskustelua