Lainasanan restaurointi suomenkielinen vastine on entistää ’palauttaa tai korjata entiselleen’. Se on muodostettu adjektiivista entinen samalla tavoin kuin adjektiivista työllinen saadaan verbi työllistää; sama johtosuhde on esimerkiksi sanoilla inhimillinen – inhimillistää, paikallinen – paikallistaa, itsenäinen – itsenäistää, täydellinen – täydellistää, yhtenäinen – yhtenäistää.

Entistämisen rinnalle on pyrkinyt toisenlainen johdos: entisöidä. Kielenhuoltajat ovat kuitenkin alusta alkaen yrittäneet tyrmätä tulokkaan, mutta sinnikkäästi se on pitänyt puoliaan. Sitä eivät kannata myöskään rakentamisen ammattilaiset, koskapa Tekniikan sanastokeskuksen julkaisemassa Kiinteistösanastossa esitetään termi entistäminen, restaurointi, jota selitetään: ’korjausrakentaminen, jossa kiinnitetään erityisesti huomiota rakennuksen kulttuurihistoriallisten ja rakennustaiteellisten arvojen sekä vanhan rakennustavan säilyttämiseen ja palauttamiseen’. Kun ammatti-ihmisetkin entistävät, voivat maallikotkin lakata ”entisöimästä”.