Lääketieteen sanastotoimikunnassa on toivottu suomenkielistä vastinetta sanalle plasebo ’potilaalle muka lääkkeenä annettava tehoton aine, näennäislääke’. Lautakunta päätti suosittaa Esko Koivusalon ehdottamaa sanaa lume, joka luontuu helposti myös yhdyssanohin, esimerkiksi lumevaikutus, lumelääke, lumelääkitys.