Monesti saa hämmästellä, mitä kielitoimiston väitetään suosittelevan. Sitkein tuntuu olevan väärä käsitys suhtautumisesta alkaa-verbin järjestymiseen kirjakielessä.

Tv2:n Kotimaan katsauksessa esiteltiin 15. toukokuuta Tietotekniikka 91 -palkinnon saanutta Virkku-nimistä kielenhuoltoohjelmaa. Haastattelija tiedusteli, hyväksyykö Virkku rektion alkaa tekemään, jonka hänen mukaansa kielitoimisto jo hyväksyy.

Väite ei pidä paikkaansa. Kielikellossa 2/1984 (ks. Lue myös) ovat Matti Vilppula ja Osmo Ikola selvitelleet murteiden ja vanhan kirjakielemme kantaa alkaa- ja ruveta-verbin järjestymiseen. Vilppula osoittaa, että alkaa tehdä on itämurteinen ja alkaa tekemään länsimurteinen. Ikola on laskenut Lauseopin arkistosta alkaa- ja ruveta-verbin järjestymistapaukset. Laskelman 532 tapauksesta 425 on tyyppiä ruveta tekemään, 82 tyyppiä alkaa tehdä ja 25 tyyppiä alkaa tekemään. Tämä ei tue ajatusta suosituksen muuttamisesta. Suositus kuuluu siis edelleen alan tehdä ja rupean tekemään.

Kirjakielen kanta sanojen järjestymiseen näkyy myös uudesta Suomen kielen perussanakirjasta. Siinä on alkaa-sanan käytöstä seuraavanlaisia esimerkkejä: Alkaa lukea. Ydinvoimaa alettiin käyttää 1940-luvulla. Kello alkaa olla kuusi.