Siirry sisältöön

4/1986

”Haudataan valtion varoin”

Lautakunnalta oli tiedusteltu mahdollisia vaihtoehtoja ilmaukselle ”haudataan valtion varoin”, jonka tiedustelun mukaan monet tajuavat ikään …

Suomen kielen lautakunta

”Suurilapsinen perhe”. Ilmausten risteytymisestä

Paavo Pulkkinen

Asiat ovat yleensä ilmaistavissa useammalla kuin yhdellä tavalla. Arkipuheessa saatamme haparoida eri vaihtoehtojen välillä ja sekoitamme erehdyksessä kaksi ilmaisumahdollisuutta keskenään. Samoin voi käydä joskus myös kirjoittajalle. Kahden ilmaisutavan sekaantumaa eli kielitieteelliseltä nimeltään kontaminaatiota pidetään yleensä kuitenkin virheenä, niin ymmärrettävää kuin mielessä samanaikaisesti välkkyvien ilmausten risteytyminen sinänsä onkin.

Artikkeli

”uutisoida”

Lisänä Kielikellossa 2/84 s. 15 uutisoida-verbistä kirjoitettuun lautakunta esitti vielä kantanaan seuraavan: Verbi uutisoida on …

Suomen kielen lautakunta

hydraulitehdas – hydrauliikkatehdas

Lautakunnalta oli tiedusteltu tulevan tehtaan nimivaihtoehtojen hydraulitehdas ja hydrauliikkatehdas paremmuutta. Lautakunta piti ainoana mahdollisuutena nimeä …

Suomen kielen lautakunta

jiddiš – jiddi

Juutalaissaksan kielestä on suomessa käytetty saksan mukaan nimeä jiddiš, joka on myös alkuperäinen omakielinen nimi. …

Suomen kielen lautakunta

kansalaispalkka

Lautakunnalta oli tiedusteltu muuta ilmausta yhteiskuntatieteilijäin käyttämän sanan kansalaispalkka sijaan, jota kysyjä oli pitänyt vääränä. …

Suomen kielen lautakunta

kasvien talvitilan purkautumista (deakklimoitumista) kuvaava ilmaus

Metsäntutkimuslaitos oli tiedustellut sopivaa nimitystä kuvaamaan kasvien talvitilan purkautumista. Talvitilan kehittymisestä käytetään nimityksiä talveentuminen, talveutuminen …

Suomen kielen lautakunta

kevyen liikenteen väylä

Lainsäädännössä käytetään termiä kevyen liikenteen väylä. Lautakunnalle oli ehdotettu sen sijaan sanaa kevytväylä. Lautakunta ei …

Suomen kielen lautakunta

Kielitoimiston puhelinneuvonnan asiakkaat ja heidän ongelmansa

Raija Lehtinen

Kielitoimiston puhelinneuvonnan asiakkaat tietävät, että neuvontanumero on kiusallisen usein varattu. Ketkä neuvontaan sitten soittavat? Mitä he kysyvät, mihin he tietoja tarvitsevat? Näitä ja eräitä muitakin puhelinneuvontaan liittyviä seikkoja selvitettiin haastattelemalla joulukuussa 1984 ja maaliskuussa 1985 neuvonnan asiakkaita. Haastatteluselvityksen pani alulle Pohjoismaiden kielisihteeristö, ja samanlainen selvitys tehtiin yhtä aikaa Tanskassa, Norjassa, Ruotsissa ja Suomessa. Kaikissa näissä maissa on toiminut jo 1940- tai 1950-luvulta lähtien valtion joko kokonaan tai osittain rahoittama kielilautakunta. Suomesta olivat selvityksessä mukana sekä kielitoimisto että ruotsin kielen toimisto; Ruotsista siihen osallistui Svenska språknämndenin lisäksi myöhemmin myös ruotsinsuomalainen kielilautakunta.

Kielenhuollon historia ja periaatteet

laserlevy ja lasersoitin

Englannin compact disk -ilmauksen suomenkielisinä vastineina ovat esiintyneet sanat kompaktilevy, CD-levy, laserlevy ja laserilevy. Päätettiin …

Suomen kielen lautakunta