Lisänä Kielikellossa 2/84 s. 15 uutisoida-verbistä kirjoitettuun lautakunta esitti vielä kantanaan seuraavan:

Verbi uutisoida on nykyään kielessä yleinen, mutta koska se on muodostettu vastoin johtamisperiaatteita, se on syytä korvata muilla ilmauksilla, esimerkiksi kertoa, tiedottaa, välittää tietoja, lähettää tai välittää uutisia. Jos nykyisiin uutisoida-verbin käyttötehtäviin tarvittaisiin vielä muuta verbiä, kielilautakunta suosittaa jo käytössä olevaa uutistaa-verbiä.