Metsäntutkimuslaitos oli tiedustellut sopivaa nimitystä kuvaamaan kasvien talvitilan purkautumista. Talvitilan kehittymisestä käytetään nimityksiä talveentuminen, talveutuminen ja kylmään akklimoituminen. Talvitilan purkautumiselle oli vastaavasti ehdotettu nimitystä kesääntyminen tai kesäytyminen. Kun sanalla kesäytyä on murteittain merkitys ’hapata, härskiintyä, pahentua, pilaantua’, lautakunta ei pitänyt sitä hyvänä vaan päätti suosittaa verbiä suveutua (ja suveentua), jolla on luonnon tilaan viittaava merkitys ’lauhtua, leudontua’, ja vastaavasti substantiivia suveutuminen (ja suveentuminen).