Lautakunnalta oli tiedusteltu muuta ilmausta yhteiskuntatieteilijäin käyttämän sanan kansalaispalkka sijaan, jota kysyjä oli pitänyt vääränä. Lautakunta katsoi, että sanalla palkka on kielessä vakiintunut merkitys ’työstä maksettava korvaus’, mutta se piti kysymystä kansalaispalkka-sanasta pohjimmiltaan ideologisena. Tämän vuoksi lautakunta katsoi, että kumpaakin ilmausta kansalaispalkka ja kansalaisraha voidaan perustella.