Lautakunnalta oli tiedusteltu mahdollisia vaihtoehtoja ilmaukselle ”haudataan valtion varoin”, jonka tiedustelun mukaan monet tajuavat ikään kuin varattomuustodistukseksi, vaikka tarkoituksena onkin kunnioittaa valtiolle tehtyjä palveluksia. Kielilautakunta katsoi, että hyvin voitaisiin säilyttää perinteinen sanonta ”haudataan valtion varoin” tai ”haudataan valtion kustannuksella”. Jos tässä nähdään häiritsevä vivahde, lautakunta pitää mahdollisena vaihtoehtoa ”valtiolliset hautajaiset”.