Kielenhuoltajat saavat usein kuulla moitteita siitä, että vanhoja ohjeita muutellaan ja kielenkäyttönormeissa ”annetaan periksi huolimattomalle kielenkäytölle”. Mutta kieli muuttuu, ja silloin, kun kieliyhteisö ei sisäistä eikä siis hyväksy jotain kielenhuollon normia, sitä pitää voida muuttaa. Muutoksissa ollaan kuitenkin pidättyväisiä, eikä normia väljennettäessä sitä muuteta niin, että aikaisemman ohjeen noudattaminen olisi väärin. Nämäkään kolme edellä mainittua muutosta eivät siis ole ehdottomia, vaan edelleen voi tietysti puhua ja kirjoittaa ”Mäkisen viimeisimmän näytön” sijasta ”Mäkisen uusimmasta näytöstä” silloin, kun se merkityksen puolesta sopii. Korostettakoon vielä sitä, että viimeisin ja viimeinen eivät ole synonyymejä, ja viimeisimmän käyttö joissain yhteyksissä on siis epätarkkaa kielenkäyttöä. Esimerkiksi ilmaus ”viimeisin bussi lähtee” on edelleen syytä korvata lauseella viimeinen bussi lähtee, jos kyseessä on päivän viimeinen bussi.