Siirry sisältöön

4/1999

”Geeniruoassa” ei ole aina vieraita geenejä: selkeintä on puhua muuntogeenisestä ruoasta

Risto Haarala, Tero Kivelä

Kysymys: Kun uutisissa kerrotaan geenitekniikan käytöstä ruoka-aineiden valmistuksessa, joutuu lukija ymmälle jo pelkästään terminologisen kirjavuuden …

Kysyttyä

Ajatusviiva ja yhdysmerkki

Sari Maamies, Erkki Savolainen

Kysymys: Kokemukseni mukaan on mahdotonta opettaa tutkielman kirjoittajia käyttämään johdonmukaisesti yhdysmerkkiä ajatusviivana siten, että yhdysmerkin …

Kysyttyä

Etummainen

Riitta Eronen, Sari Maamies

Suomen kielen lautakunta hyväksyi muodon etummainen aiemmin yksinomaisena pidetyn etumaisen rinnalle. Tutkitussa sana-aineistossa etumainen esiintyi …

Suomen kielen lautakunta

Hyvä tiennimi – Kulkijanonni

Toni Suutari

Kuluneen vuosikymmenen aikana ovat Suomen kuntien haja-asutusalueiden tiet saaneet viralliset nimet. Hanke on ollut kuntien asukkaiden kannalta merkittävä ja kauaskantoinen, mutta kaikissa kunnissa sen vaativuutta ei työhön ryhdyttäessä täysin ymmärretty. Toni Suutari on tutkinut Porvoon maalaiskunnan teiden nimeämisen suunnittelua ja toteutusta. Kokemukset yhdestä kunnasta ovat monin osin yleistettävissä koko maan tilanteen kuvaukseksi.

Artikkeli

Johtaja ja vaimonsa – eräs 3. persoonan omistusliitteen ongelma

Marjatta Palander

”Riku ja kihlattunsa Jonna”, ”Mikko ja veljensä Olli” – tällaiset omistusliiterakenteet ovat tuttuja etenkin naistenlehtien kuvateksteistä. Kielenhuoltokirjallisuudessa niitä ei ole pidetty suositeltavina. Mikä on nykykielenhuollon kanta ja mihin laajempaan yhteyteen tällaiset omistusliiterakenteet liittyvät?

Artikkeli

Kaukaisia nimiä…

Saara Welin

Viimeaikaisten ulkomaanuutisten yhteydessä on usein puhuttu Tšetšeniasta, Ingušiasta ja Dagestanista. Ne sijaitsevat kaikki alueella, jota …

Kysyttyä

Miksi kielitoimisto ”antaa periksi”?

Riitta Eronen, Sari Maamies

Kielenhuoltajat saavat usein kuulla moitteita siitä, että vanhoja ohjeita muutellaan ja kielenkäyttönormeissa ”annetaan periksi huolimattomalle …

Suomen kielen lautakunta

Puhelu secretarylle

Sari Maamies

Kielitoimiston neuvontapuhelimessa saa keskustella monenlaisten ihmisten kanssa ja hyvin vaihtelevista aiheista. Parhaimmillaan keskustelut vahvistavat neuvojan …

Artikkeli

Sisyfoksen työtä

Ilkka Mäkelä

Äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksen kannalta on helpottavaa, että käsitys kielestä on laventunut: enää ei tarvitse …

Kielen opetus ja oppiminen

Sormet sormien lomahan

Kirsti Aapala

Monet ruumiinosien nimityksistä kuuluvat suomen kielen vanhimpaan omaperäiseen sanastoon. Ikää näille sanoille kertyy ainakin 7 …

Sanat