Suomen kielen lautakunta hyväksyi muodon etummainen aiemmin yksinomaisena pidetyn etumaisen rinnalle. Tutkitussa sana-aineistossa etumainen esiintyi vain kahdeksan kertaa, kun taas etummaisen esiintymiä oli 42. Selityksenä pidettiin pyrkimystä symmetriaan, jonka vaikutuksesta etummainen on asettunut takimmaisen samanhahmoiseksi pariksi. Sitä ovat myös tukeneet alimmainen, keskimmäinen sekä monet niiden kaltaiset, superlatiiveiksi kielitajussa hahmottuvat johdokset, joihin kuuluu kaksi m-kirjainta. Etumaisen haittapuolena taas on ollut se, että siihen yhdistyy mainen-johdosten merkitysvivahde ’jonkin kaltainen’.