Siirry sisältöön

normit

Arvovaltaiset akatemiat espanjan kielen portinvartijoina

Frida Ahonen

Espanjankielisessä maailmassa kielenhuoltoa on 1700-luvulta asti säädellyt Espanjan kuninkaallinen akatemia. Miten espanjan kieltä ohjaillaan nykyään? Entä miten uudet teknologiat, kuten tekoäly, vaikuttavat kielenhuoltoon?

Kielenhuollon historia ja periaatteet

Tulla tekemään -futuurin historiaa kirjoitetussa suomessa

Mari Siiroinen

Moni välttelee tulla tekemään -rakennetta ajatellen, ettei sen käyttöä suositeta. Sitkeästi toiset sitä kuitenkin viljelevät. Miksi niin sanotun tulla-futuurin käytöstä on varoiteltu ja milloin tämä varoittelu on alkanut? Milloin ja mistä tällainen tulevaisuuteen viittaava verbirakenne on suomen kieleen tullut?

Oikeinkirjoitus ja kielioppi

Kielen tulee olla kaikkien saatavilla

May Wikström

”Kielet eivät kilpaile toistensa kanssa.” Kotimaisten kielten keskuksen uusi johtaja Leena Nissilä uskoo, että suomalaisessa yhteiskunnassa on tilaa eri kielille.

Kieli ja työelämä

Peruskysymyksiä normeista ja niiden muuttamisesta

Riitta Korhonen

Oletko joskus miettinyt jonkin yleiskieltä koskevan suosituksen taustaa: esimerkiksi mistä se tulee tai miksi sellainen on esitetty?

Kielenhuollon historia ja periaatteet

Kehottaa ja ilmoittaa – onko oikeinkirjoitusnormi edelleen ongelma?

Henni Pajunen

Hajottaa- ja kehottaa-tyyppisten verbien eli ns. otta-, oitta-verbien oikeinkirjoitussäännöt ovat aiheuttaneet ongelmia kohta vuosisadan ajan.

Oikeinkirjoitus ja kielioppi

Kieliopillisten vaihtoehtojen välissä
tiukkoja ja väljiä normeja

Riitta Korhonen, Sari Maamies

Jotta yleiskieli olisi toimiva yhteinen käyttöväline, ilmausvaihtoehtojen käyttöä on tarpeen jossain määrin ohjailla. Keväällä 2015 ilmestynyt Kielitoimiston kielioppiopas antaa vastauksia kieliopillista vaihtelua koskeviin kysymyksiin. Ohjailevat normit ovat osin tiukkoja, osin väljiä ja vaihtoehtoja sallivia. Kaikesta vaihtelusta ei voi antaa selviä ohjeita.

Yleiskieli ja puhekieli

Kielitoimiston ohjepankki: kieliohjeita kätevästi

Henna Leskelä, Raija Moilanen, Suvi Syrjänen

Kielitoimiston ohjepankki on verkossa toimiva kieli- ja nimiohjeiden hakupalvelu. Tässä kirjoituksessa esitellään ohjepankin käyttöä.

Oikeinkirjoitus ja kielioppi

Huoletonta kielenhuoltoa

Eero Voutilainen

Kielenhuollon ja oikeinkirjoituksen kysymykset ovat olleet vuonna 2014 vahvasti esillä julkisessa keskustelussa. Erityisen kiivaasti niistä …

Julkaisuja

Kieliohjeiden kirjo

Salli Kankaanpää

Miten erilaisiin kielenkäytön suosituksiin pitäisi suhtautua? Entä kuka niitä voi antaa, ja kenen neuvo on luotettavin?

Kielenhuollon historia ja periaatteet

Kieli muuttuu
rikkautta vai rappiota?

Riitta Korhonen, Hanna Lappalainen

Mitä mieltä ollaan kielen muuttumisesta, asiatekstien puhekielisyyksistä ja yleiskielen normeista? Kommentoivatko kielen asiantuntijat ja maallikkokielenkäyttäjät kieltä samalla tavalla? Tarkoittavatko he aina edes samaa asiaa puhuessaan kielestä? – Näitä kysymyksiä pohdimme kesällä 2013 toteutetun kyselyn tulosten valossa.

Tunteet ja asenteet