Kielikellon tämän vuoden numerossa 2 (s. 19) Jaakko Anhava ihmetteli, miksi meillä on ruvettu käyttämään englannin termiä cross training puhuttaessa monen eri liikuntamuodon harjoittamisesta kunnonkohennukseksi. Vuoden alussa oli ilmestynyt suomenkielinen kirjakin, jonka nimin oli Cross traning. Anhava ehdotti sijalle sanaa monilajiharjoittelu. Kesällä kielitoimistoon soitti liikunnanopettaja Jyri Pesonen, joka kertoi, että kysymyksessä on vanha, tuttu asia, jolla on vakiintunut nimikin: urheilussa on kauan puhuttu yhdistelmäharjoittelusta, usean liikuntamuodon käyttämisestä monipuolisesti harjoittelussa.