Siirry sisältöön

Sanat

Suun terveys, suunterveys ja suuterveys

Henna Makkonen-Craig

Kysymys Terveydenhuollon organisaatioissa on tullut tavaksi käyttää termejä ”suunterveys” ja ”suunterveydenhuolto” silloin, kun tarkoitetaan suuhun …

Yhteen vai erilleen

Kuhnimista ja tinnitystä

Sari Maamies

Erikoisalojen sanaston kehittämiseksi tehdään usealla taholla työtä, ja mm. Sanastokeskus TSK:n ja lääketieteen sanastolautakunnan työstä on kirjoitettu monesti Kielikellossa. Sanastoa syntyy kuitenkin myös spontaanisti niin lääketieteen kuin muidenkin erikoisalojen kieleen.

Sanojen taustaa

Mitä tarkoittavat toimintamatka ja toimintasäde?

Tuulia Sinervo

Kysymys Sähköajoneuvojen kaupassa puhutaan milloin auton toimintasäteestä, milloin toimintamatkasta. Kumpaa termiä pitäisi käyttää? Vastaus Kielitoimiston …

Sananvalinta

Onko asiakas korvannut potilaan terveydenhuollossa?

Kaisa Karppinen

Terveysvaivoista kärsivää ja niiden vuoksi terveydenhuollon palveluja käyttävää on tavattu kutsua potilaaksi. Yhä useammin puhutaan kuitenkin myös terveydenhuollon asiakkaista. Mistä tässä on kysymys?

Sananvalinta

Kuvan oikeassa reunassa on pylväs, johon on kiinnitetty sairaala-alueen viittoja (esim. Vuodeosastot, Reumatoimisto, Kotihoito, Mielenterveystoimisto, Kriisityöryhmä). Kuvan vasemmassa reunassa ja taustalla on lehdessä olevia puita.

Ruusu ei ole aina ruusu

Kirsti Aapala

Alppiruusu, jouluruusu, salkoruusu ja moni muu kasvi on aikanaan nimetty ruusuksi, vaikka kasvitieteellisesti ne eivät ole ruusuja. Nimeämisen perusteeksi on riittänyt, että kukka on näyttävä tai tuoksu hurmaava.

Sanojen taustaa

Oikeusjärjestelmästä toiseen

Erkki Lyytikäinen

Tavallinen suomalainen törmää lähes päivittäin Yhdysvaltain oikeusjärjestelmään uutisissa, televisiosarjoissa ja kaunokirjallisudessa. Eri oikeusasteiden nimitysten suomentaminen ei ole helppoa.

Erikoisalojen sanat

Geologinen nimistömme

Jukka Hildén

Rakkaalla lapsella on monta nimeä. Tuskin kuitenkaan minkään tieteenalan rakkaalla lapsella on yhtä paljon nimiä kuin graniiteilla suomen kielessä. Graniitti on meidän kansalliskivemme, rakas kivi. Se kattaa yli puolet kallioperämme pinta-alasta. Kiviemme nimet eivät kuitenkaan yleensä ole kotoista tavaraa.

Erikoisalojen sanat

Kielen asiantuntija linnunnimien parissa

Liisa Nuutinen

Millaisiin asioihin suomen kielen asiantuntija kiinnittää huomiota, kun hän saa pyynnön tarkistaa uusia suomenkielisiä linnunnimiä?

Kasvi- ja eläinlajien nimitykset

Papuanpenkoja ja naukukäpinkäinen – maailman linnuille suomenkieliset nimet

Harri Högmander

Suomen Lintutieteellisen Yhdistyksen ja BirdLife Suomen nimistötyöryhmän ansiosta maailman linnuilla on suomenkieliset nimet.

Kasvi- ja eläinlajien nimitykset

Sanastokeskus TSK – termien ja käsiteanalyysin asiantuntija

Riina Kosunen, Mari Suhonen, Sirpa Suhonen

Terminologista sanastotyötä tarvitaan erikoisalojen viestinnän selkeyttämiseksi tai monikielisen viestinnän tueksi. Yhdessä sovittuja termejä ja määritelmiä tarvitaan yhä useammin myös sähköisen tiedonhallinnan tukemiseen. Paras lopputulos saavutetaan, kun sanastoa kehittävät yhdessä terminologit ja kohdealan asiantuntijat.

Erikoisalojen sanat