Kysymys

Sähköajoneuvojen kaupassa puhutaan milloin auton toimintasäteestä, milloin toimintamatkasta. Kumpaa termiä pitäisi käyttää?

Vastaus

Kielitoimiston sanakirja (2018) tuntee termeistä vain toisen, toimintasäteen, ja kertoo sen olevan ”etäisyys johon asti jokin toimii, liikkuu tai vaikuttaa”. Toimintamatka löytyy kuitenkin Kotimaisten kielten keskuksen uudissanatietokannasta, josta valikoidaan yleistyneitä sanoja Kielitoimiston sanakirjaan sen päivitysten yhteydessä.

Vuosina 1951‒1961 ilmestyneessä Nykysuomen sanakirjassa toimintasäde on selitetty muodossa ”ympyränmuotoisen toiminta-alueen säde, pisin toimintamatka”. Ilmailualalla termeillä toimintasäde ja toimintamatka on selkeät, vakiintuneet käyttöyhteydet. Ilmailussa toimintasäde vastaa noin puolta toimintamatkasta: se on toiminta-aluetta kuvaavan ympyrän säde, jonka pituisen matkan lentokone voi lentää ja palata vielä takaisin lähtöpisteeseensä ilman välipysähdyksiä. Toimintamatka taas kuvaa kokonaismatkaa, joka yhdellä tankillisella voidaan lentää pisteestä A pisteeseen B.

Sähköautoiluun liittyvissä kirjoituksissa käytetään toisinaan molempia termejä. Joskus ne ovat toistensa synonyymejä, joskus taas niillä on epämääräiseksi jäävä vivahde-ero. Alaan perehtyneemmät tavoittelevat yhdenmukaisuutta. Tekniikan Maailma -lehden toimituksesta vastataan tiedusteluuni aiheesta: ”Olemme tietoisesti käyttäneet autojen kohdalla sanaa toimintamatka, koska ilmailuterminä toimintasäde on niin vakiintunut.” Samassa yhteydessä arvellaan toimintasäteen kulkeutuneen autoiluun siksi, että sana on yleisesti tunnetumpi. Toimitus toteaa myös, että autoilussa toimintasäde ei kuitenkaan tunnu yhtä käyttökelpoiselta kuin ilmailussa, koska tiet harvemmin kulkevat viivasuorasti kovin pitkää matkaa, ja säde viittaa juuri suoraan linjaan. Autoillessa tankin tai akun odotettua nopeammalla tyhjenemisellä ei myöskään ole yhtä dramaattisia seurauksia kuin lentäessä.

Termit toimintasäde ja toimintamatka eivät siis ole vielä täysin vakiintuneet autoilusta puhuttaessa. Yhdenmukaisuus kuitenkin lisää ymmärrettävyyttä, joten näistä kahdesta voisi suositella sanaa toimintamatka. Se on läpinäkyvämpi eli helpommin ymmärrettävissä kuin toimintasäde, ja sillä on valmiiksi autoiluun sopiva merkitys: kokonaismatka, jonka yhdellä tankillisella tai akun latauksella voi kulkea.