Alexander Stubb ja Suzanne Innes-Stubb Presidentinlinnan pihalla, taustalla henkilökuntaa.
Alexander Stubbin virkaanastujaiset järjestettiin 1.3.2024. Kuva: Roni Rekomaa, tasavallan presidentin kanslia.

Kysymys

Miten uuden presidenttimme etunimi jaetaan tavuiksi, kun kirjoitetaan suomenkielistä tekstiä? A-le-xan-der vai A-lex-an-der? Tämä tieto on tarpeen esimerkiksi meille luokanopettajille, kun mietimme sanojen tavuttamista ekaluokkalaisten kanssa koulussa.

Vastaus

Ruotsinkielisen nimen x-kirjain on hieman visainen tavutettava suomen kielen kannalta. Yleisohjeen perusteella Alexander-nimessä voidaan noudattaa suomen mukaista tavutusta. Tässä etunimessä kukin tavuraja on silloin konsonantin ja vokaalin yhdistelmän edessä, eli kirjoitettaessa nimi jaetaan tavuiksi näin: A-le-xan-der.

Jos nimessä olisi kirjainyhdistelmä ks, tavujako olisi sanan keskellä erilainen: A-lek-san-te-ri, A-lek-san-der.

Julkisuudessa kuullaan ja nähdään toisinaan myös Alexander-nimen lyhempää, tuttavallisempaa muotoa Alex. Siinä on kaksi tavua: A-lex.

Yleisesti ottaen tavuiksi jakamista kannattaa välttää, jos vierasperäinen nimi ei luontevasti asetu suomen kielen tavutussääntöihin. Nimeä ei esimerkiksi kannata jakaa eri riveille, ellei se ole välttämätöntä vaikkapa kapean palstoituksen takia. Lukemaan ja kirjoittamaan opettamisen alkuvaiheessa tavuiksi jakaminen on kuitenkin usein tarpeen.

Etenkin varhaiskasvatuksessa sanojen rytmittämistä harjoitellaan myös taputus- tai hyppimisleikkien avulla, suullisesti. Sellaisessa tilanteessa ääneen lausuttaessa Alexander-nimellä on suomeksi kaksi mahdollista rytmitystä: ”a-lek-san-der” ja ”a-le-ksan-der”.

On hyvä huomata sekin, että uuden presidentin etu- ja sukunimeä taivutetaan suomen kielessä sidevokaalin i avulla ja ilman heittomerkkiä: Alexanderin, Alexin, presidentti Alexander Stubbin.

Lisää aiheesta

Miten Stubb taipuu ja ääntyy? (Kotuksen verkkosivut 13.2.2024)(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)

Taru Kolehmainen: Tavaamisesta tavuttamiseen (Kielikello 3/2001)(avautuu uuteen ikkunaan)

Taru Kolehmainen: Tavun rajat (Kielikello 1/2003)(avautuu uuteen ikkunaan)