Siirry sisältöön

tavutus

Alexander-nimen tavutus

Henna Makkonen-Craig

Kysymys Miten uuden presidenttimme etunimi jaetaan tavuiksi, kun kirjoitetaan suomenkielistä tekstiä? A-le-xan-der vai A-lex-an-der? Tämä …

Henkilönnimet

Alexander Stubb ja Suzanne Innes-Stubb Presidentinlinnan pihalla, taustalla henkilökuntaa.

Tavun rajat

Taru Kolehmainen

Taru Kolehmainen on aikaisemmin käsitellyt tavuttamisen asemaa lukemaan opetuksessa (Tavaamisesta tavuttamiseen, Kielikello 3/2001, ks. Lue myös). Nyt hän jatkaa aiheesta tarkastelemalla erityisesti tavutukseen liittyviä käytännön ongelmia sekä sitä, mihin tavutusta tarvitaan.

Kirjoitusasu ja ääntäminen

Tavaamisesta tavuttamiseen

Taru Kolehmainen

Tavu on ensimmäisiä kielitieteellisiä termejä, joihin tutustutaan jo alakoulussa. Tavujen hahmottaminen on tärkeää paitsi kirjoitettaessa myös luettaessa, etenkin lukemista opeteltaessa. Aapisista ja opettajanoppaista näkyy, millainen asema tavaamisella ja tavutuksella on ollut opetuksessa eri vuosikymmeninä. – Taru Kolehmainen selvittelee tässä kirjoituksessa tavun merkitystä lukemisen opetuksessa. Tavutuksen käytännön ongelmiin hän palaa Kielikellon tulevissa numeroissa.

Kielen opetus ja oppiminen

Agronomi mutta aggressiivinen. Konsonanttiyhtymistä ja niiden kirjoitusasusta

Silva Kiuru

Äänteiden lukumäärä on eri kielissä, joskus läheisissä sukukielissäkin, erilainen, ja äänteiden merkkien eli kirjainten määrät …

Artikkeli

Voitaisiinko rumat rivijaot vihdoinkin kyseenalaistaa?

Terho Itkonen

Vuoden 1970 seuduissa alkoi useampaa kuin yhtä lukijaa askarruttaa uudenlainen ilmiö: kirjoissa, lehdissä ja muissa …

Artikkeli

Tavuraja rivin vaihtuessa

Veikko Ruoppila

Kouluopetuksessa on jo vanhastaan ollut ohjeena, ettei vokaaliparin kirjaimia eroteta toisistaan sanoja tavutettaessa. Niinpä muoto …

Artikkeli

Vokaaliyhtymä vai diftongi?

Virsikirjanuudistuskomitean tekstivaliokunnan kokouksessa kysyttiin kielitoimiston edustajilta, voidaanko eräitä ensi tavua kauempana olevia vokaalipareja pitää nykyään …

Suomen kielen lautakunta