Suomessa käytettävä puolilainausmerkin muoto on ’, ei ‘ eikä . Merkki ' on nimeltään heittomerkki. Käytännössä puolilainausmerkkiä ja heittomerkkiä ei tarvitse pitää erillään, vaan normaalisti käytetään puolilainausmerkkiä (’); heittomerkkiä (') käytetään lähinnä kirjoituskoneella kirjoitettaessa (kuten lainausmerkkiä ").

1) Puolilainausmerkkiä käytetään lainausmerkkinä kokolainausmerkkien sisällä.

Hän kirjoittaa: ”Monet radionkuuntelijat inhoavat ’ninkutusta’.”

2) Puolilainausmerkillä erotetaan sanan sisässä kaksi samaa vokaalia, jotka kuuluvat eri tavuihin.

rei’itys
rei’issä
vaa’an
i’issä (ikä-sanan monikkomuoto)

Selvyyden vuoksi voi joskus olla tarpeen merkitä kahden eri vokaalinkin väliin osuva tavuraja.

ha’uissa (< haku)
hauissa (< hauki)

Jos sana jaetaan riviltä toiselle näiden vokaalien välistä, puolilainausmerkki jää pois; tällaista rivijakoa tulisi kuitenkin välttää.

rei-
itys

vaa-
an

3) Puolilainausmerkkiä käytetään vierasperäistä sanaa tai nimeä taivutettaessa silloin, kun sana perusmuodossaan päättyy kirjoitettaessa konsonanttiin mutta äännettäessä vokaaliin.

show’hun (lue: šouhun)
Bordeaux’ssa (lue: bordoossa)
Bardot’lle (lue: bardoolle)

4) Puolilainausmerkillä voi osoittaa, mikä on vierasperäisen sanan tai nimen perusmuoto, jos se on muuten epäselvä.

Häntä sanottiin Sir’iksi. (Vrt. Häntä sanottiin Siriksi.)

Meidät esiteltiin johtaja Maria Martini’lle (vrt. Martinille).

Tämä käyttö on harvinaista, eikä puolilainausmerkkiä pidä käyttää tähän tapaan, jos sanan tai nimen perusmuoto on pääteltävissä yleistiedon tai tekstiyhteyden perusteella.

Minä pidän James Bondista.

Monet ihailevat Rossellinia.

Myös epäselvissä tapauksissa on puolilainausmerkin käytön sijasta usein parempi muokata lausetta niin, että epäselvä nimi tai sana saadaan perusmuotoon.

Hänen lempinimensä oli Sir.

Meidät esiteltiin johtaja Maria Martinille. Johtaja Martini kertoi yrityksen toiminnasta.

5) Puolilainausmerkkiä käytetään kielitieteellisessä tekstissä osoittamassa merkityksen selitystä.

Sanan lukea merkitys voi olla myös ’laskea’.