Kysymys: Puhuttaessa ortodoksijuutalaisuudesta käytetään nykyään ilmauksia ultraortodoksi ja ääriortodoksi  Tarkoittavatko ne samaa? Onko tarpeen korvata vanhempi ääri-alku vierassanalla ultra?

Vastaus: Sana ultraortodoksi on tosiaankin korvannut usein ääriortodoksin niin lehdissä kuin muissakin medioissa. Ortodoksijuutalaisuus on Tooran lakeja tiukasti noudattava suuntaus, ja ääri- eli ultraortodoksisuus on sen jyrkin muoto. Aiemmin esimerkiksi sanomalehdissä on kirjoitettu ääriortodokseista (ja äärijuutalaisista sekä joskus ääriortodoksijuutalaisista), mutta vierasperäinen ultra-alku on vallannut 2000-luvulla yhä enemmän alaa. Olisiko nopeatahtinen kääntäminen yksi syy tähän? Vaikutusta voi olla myös sillä, että ultra-alku tuntuu neutraalimmalta kuin kotoperäinen ääri-. Jos sanoja käytetään synonyymeina, ei ole syytä suosia vierasperäistä ilmausta. Voidaan siis puhua ja kirjoittaa vanhaan tapaan ääriortodokseista (tai äärijuutalaisista), kuten muistakin ääriliikkeistä ja ääri-ilmiöistä. Jos haluaa välttää viittaamista kyseisen ryhmän mielipiteiden jyrkkyyteen, voi käyttää heprealaisperäistä sanaa haredi. – Mainittakoon vielä, että ortodoksijuutalaisuudella ei ole tekemistä ortodoksisen kirkon kanssa, vaikka molempien taustalla on sama puhdasoppista, oikeaoppista tarkoittava kreikkalaisperäinen sana ortodoksi.