Siirry sisältöön

kirjoittajalta

Leena Joki

Pojat Kielitoimiston sanakirjan esimerkeissä

Leena Joki

Sanakirjojen hakusanojen käyttöä havainnollistavat esimerkit heijastavat omaa aikaansa. Vanhojen esimerkkien kriittinen tarkastelu voi paljastaa vanhentuneita asenteita ja ajattelumalleja, joten sanakirjaa päivitettäessä myös esimerkkejä uudistetaan.​​​​​​​

Merkitys

Silkkisiä sanoja ja teräviä kannanottoja
kirjoituksia karjalasta ja muista vähemmistökielistä

Leena Joki

Karjalan kielen, kielikontaktien ja monikielisyyden tutkija, Mainzin yliopiston professori Anneli Sarhimaa täytti vuoden 2022 helmikuussa …

Vähemmistökielet

Kielitoimiston sanakirjan esimerkilliset esimerkit

Leena Joki, Riina Klemettinen

Sanakirjojen esimerkit eivät ole hatusta vedettyjä tai tuulesta temmattuja, vaan niiden työstäminen on yksi tärkeä vaihe sanakirjatyössä. Tässä kirjoituksessa esitellään Kielitoimiston sanakirjan esimerkkien käsittelyssä noudatettavia periaatteita sekä käyttäjäpalautteen ansiosta esiin nousseita kysymyksiä.

Sanat

Kielitoimiston sanakirjan kootut selitteet

Leena Joki, Riina Klemettinen

Sanakirjaselitteet sisältävät tietoa sanojen merkityksestä ja käytöstä tiiviissä muodossa. Sana-artikkelien muotoilua ohjaavat tietyt periaatteet, joita esitellään tässä kirjoituksessa. Tärkeintä työssä on helposti ymmärrettävän tiedon tuottaminen.

Sanat

Hyvät ja huonot arvostelut

Leena Joki

Kouluissa käytetyn Wilma-viestintäjärjestelmän on kerrottu saaneen ”huonoja arvosteluja”. Tällä tarkoitetaan, että Wilma on arvostelijoiden mielestä …

Sanat

Eihän kahta rakastella sovi

Leena Joki

Erotiikka, eroottinen rakkaus ja seksi keräävät puoleensa niin suoria kuin kierteleviäkin ilmauksia. Tällaiset tunnekylläiset ilmaukset ovat erityisen herkkiä merkitysten muutoksille. Muutosten kulkua voi seurata eri aikoina toimitetuista sanakirjoista.

Sanat

Kotimainen kielemme karjala

Leena Joki

Karjalan kieli on Suomessa vanha kotoperäinen kieli. Kirjakieltä karjalalle on kehitetty kuitenkin vasta viime vuosikymmeninä, ja Euroopan neuvoston alueellisia tai vähemmistökieliä koskevan peruskirjan piiriin karjala otettiin vasta vuonna 2009. Jos kielipoliittinen ilmasto olisi ollut viime sotien jälkeen toisenlainen, karjalan kielen asema Suomessa voisi olla nykyistä parempi.

Vähemmistökielet

Miksi evakuointi eikä evakointi?

Leena Joki

Kysymys Moni puhuu ja kirjoittaakin ”evakoinnista”. Evakuointi tuntuu hankalalta kolmine peräkkäisine vokaaleineen. Mikseivät sanat ”evakointi” …

Sanojen taustaa

Tiedostavaa ruokaa ja vastuullista suklaata?

Leena Joki

Lyhyys ja ytimekkyys ovat esimerkiksi otsikoissa ja mainosteksteissä usein paikallaan. Toisinaan iskevyyteen tähtäävä tiivistäminen voi …

Sanat

Kielenkäyttäjät sanakirja- ja kielenhuoltotyössä

Leena Joki, Riitta Korhonen

Kotimaisten kielten keskus eli Kotus tekee sanakirja- ja kielenhuoltotyötä. Sanakirjat ja kielenkäytön ohjeet eivät kuitenkaan synny yksisuuntaisesti tekijöiltä käyttäjille, vaan myös käyttäjät vaikuttavat lopputulokseen erityyppisten palautteiden kautta.

Sanat