Vastuullisesti tuotettuja kaakaopapuja? Kuva: Pixabay.

Lyhyys ja ytimekkyys ovat esimerkiksi otsikoissa ja mainosteksteissä usein paikallaan. Toisinaan iskevyyteen tähtäävä tiivistäminen voi synnyttää tahatonta komiikkaa tai muita ei-toivottuja seurauksia. Seuraavissa lehdistä ja internetistä poimituissa esimerkeissä on käytetty adjektiiveja vastuullinen ja tiedostava tavalla, joka ehkä herättää kysymyksiä.

Puun kuidut, molekyylit, tähteet ja sivuvirrat ovat tulevaisuuden rakennusaineita. UPM on valmistanut niistä uusiutuvia ja vastuullisia tuotteita jo vuosikymmenen ajan. (HS etusivu 17.9.2018)

Pääsiäissuklaasta yhä suurempi osa vastuullista (HS 5.4.2017, paperilehden otsikko)

Tiedostava ruoka. Länsimainen ruokavalio sisältää liikaa prosessoitua lihaa, rasvaa ja sokeria, ja lihan tuotantotavat ovat kyseenalaisia. (https://netello.fi/(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun), tv-ohjelman esittely, 2011)

Tiedostava tekee muutakin kuin tiedostaa

Tiedostaa-verbistä muodostettua -va-loppuista muotoa (aktiivin partisiippia) käytetään adjektiivin tavoin: tiedostava on sellainen joka tiedostaa. Arkijärjen mukaan tiedostaa voi vain ihminen, ihmisryhmä tai ihmisten edustama organisaatio.

Onko siis mahdollista puhua esimerkiksi tiedostavista valinnoista? Voivatko valinnat tiedostaa? Eivät voi. Voisi kuitenkin ajatella, että adjektiivistunut partisiippi tiedostava olisikin merkitykseltään hieman laajempi kuin itse verbi: sen merkitys olisi paitsi ’sellainen joka tiedostaa’ myös ’tietoisesti tehty’ tai ’sellainen, joka edellyttää tiedostamista’. Aktiivin partisiippi tiedostava tarkoittaisi tässä samaa kuin passiivin partisiippi tiedostettu – tai adjektiivi tietoinen.

Kun puhutaan valinnoista, kyse ei tosin ole vain tietoisena olemisesta ja tajuamisesta, vaan tiedostaminen sisältää ajatuksen eettisesti hyväksyttävästä toiminnasta. Niinpä adjektiivilla tiedostava voi olla myös merkitys ’eettisesti vastuullinen, eettisesti hyväksyttävä’. Tiedostavat valinnat tarkoittavat lisäksi usein myös ekologisesti kestäviä eli ns. kestävän kehityksen periaatteiden mukaisia valintoja.

Vastuullinen kantaa vastuun tai edellyttää vastuuta

Sanalla vastuullinen on Kielitoimiston sanakirjan mukaan kaksi merkitystä. Vastuullinen voi olla se, jolla on vastuu, mutta myös ilmiö, josta kannetaan tai joka edellyttää vastuuta: esimerkiksi vastuullinen virka, asema tai tehtävä. Myös valinta voi olla vastuullinen.

Entä vastuulliset tuotteet, joista konkreettisena esimerkkinä on vastuullinen suklaa? Ilmausten tarkoitus on kertoa, että tuotteita kehittävät ihmiset ovat sitoutuneet vastuullisuuteen ja kestävän kehityksen periaatteisiin. Niin ikään ilmaus tiedostava ruoka viittaa ruoan tuottajan tiedostavuuteen ja vastuullisuuteen.

Ruoka ei tiedosta eikä suklaa ota vastuuta

Mitä konkreettisemmasta asiasta on kyse, sitä huonommin sanat tiedostava ja vastuullinen sopivat kuvaamaan toiminnan tulosta, koska nuo sanat synnyttävät ensisijaisesti mielikuvan aktiivisista, päätöksiä tekevistä olioista. On toki kätevää kirjoittaa lyhyesti tiedostavasta ruoasta ja vastuullisesta suklaasta, mutta täsmällisessä kielessä olisi parempi käyttää esimerkiksi ilmauksia eettisesti tuotettu ruoka ja vastuullisesti tuotettu suklaa.