Suomen Akatemia on myöntänyt rahoituksen hankkeelle, jonka tavoitteena on luoda Suomeen Tieteen kansallinen termipankki. Se toteutetaan Helsingin yliopiston, Koti­maisten kielten tutkimuskeskuksen ja Tieteellisten seurain valtuuskunnan yhteistyönä.

Työ on käynnistynyt tammikuussa 2011. Tavoitteena on kartoittaa eri tieteenaloilla käytössä oleva suomenkielinen termistö ja koota termit määritelmineen yhteen monikieliseksi termipankiksi, joka on Internetissä vapaasti kaikkien käytettävissä.

Suomenkielistä sanastoa tarvitaan kaikilla tieteenaloilla. Moni­tieteisen termipankin rakentaminen vähentää eri aloilla tehtävää pääl­lekkäistä työtä, keskittää voimat ja säästää kustannuksia. Termipankki voi hyödyntää mahdolli­simman monipuolista tieteellisen suomen kielen asiantuntemusta.

Tieteen termityöstä keskustellaan kaikkien tieteenalojen tutkijoille, opettajille ja harrastajille tarkoitetussa avoimessa seminaarissa, joka pidetään Helsingissä Tieteiden talossa (Kirkkokatu 6) perjantaina 8.4. klo 9–13.