Siirry sisältöön

termipankki

Sanastokeskus TSK – termien ja käsiteanalyysin asiantuntija

Riina Kosunen, Mari Suhonen, Sirpa Suhonen

Terminologista sanastotyötä tarvitaan erikoisalojen viestinnän selkeyttämiseksi tai monikielisen viestinnän tueksi. Yhdessä sovittuja termejä ja määritelmiä tarvitaan yhä useammin myös sähköisen tiedonhallinnan tukemiseen. Paras lopputulos saavutetaan, kun sanastoa kehittävät yhdessä terminologit ja kohdealan asiantuntijat.

Erikoisalojen sanat

Tieteen termipankki kehittää suomen kielen käyttöä tieteen kielenä

Tiina Onikki-Rantajääskö, Johanna Enqvist

Tieteen termipankki tuo tieteen sanaston parissa tehtävän termityön digiaikaan ja kaikkien ulottuville. Termitietokannasta näkyy, miten digimaailmassa ollaan jatkuvassa rakentamisen ja muutoksen tilassa.

Erikoisalojen sanat

Suomalainen tiedesanasto termipankkiin

Kaarina Pitkänen-Heikkilä

Mitä tarkoittavat kielitieteen termit preteriti ja puiteadverbiaali, entäpä kasvitieteen kota ja sarja? Mitä termejä käytetään vanhentuneiden kerakkeen ja  sisäolennon sijaan? Miten morfologia määritellään kielitieteessä ja biologiassa? Tieteen kansallisen termipankin tavoitteena on tarjota niin tutkijoille kuin tieteen termeistä kiinnostuneille kansalaisille vastauksia mm. tällaisiin kysymyksiin.

Erikoisalojen sanat

Tieteen termit kootaan termipankkiin

Suomen Akatemia on myöntänyt rahoituksen hankkeelle, jonka tavoitteena on luoda Suomeen Tieteen kansallinen termipankki. Se …

Erikoisalojen sanat