Savon Voima oli pyytänyt lautakunnan apua uuden sanan löytämiseksi tariffin vastineeksi. Lautakunta ei pitänyt tariffi-sanan vaihtamista aiheellisena, koska se on käytössä monella alalla. Jos halutaan vaihtaa lyhempään sanaan, lautakunta suosittaa sanaa taksa.