Siirry sisältöön

mediatekstit

Satavuotias juhli isosti!

Henna Makkonen-Craig

Kysymys Mediassa käytetään paljon ilmausta ”isosti”, etenkin ”juhlia isosti”. Sillä tarkoitetaan, että jotain tehtiin näyttävästi …

Tekstit, tekstilajit ja tyyli

”Minulla on voimakas halu oppia kieltä koko ajan lisää”

Minna Pyhälahti

Joskus voi käydä niin, että äidinkielen inhoajasta tulee myöhemmin suomen kielen rakastaja. Toimittaja Sami Sarpakunnas kirjoittaa golfista kunnianhimoisesti.

Kieli ja työelämä

Näin toimittajat tekevät sitaatteja

Lauri Haapanen

Lehtijuttujen suorat sitaatit eivät ole välttämättä sitä, mitä haastattelussa on puhuttu. Muokkauksille, muutoksille ja suoranaiselle sepittämiselle on kuitenkin hyvät syynsä – viime kädessä lukijoiden palvelu.

Kieli ja työelämä

”Kirjoittamisessa ei ole mitään mystistä”

Minna Pyhälahti

Metro-lehden toimittaja ja kolumnisti Janne Metso on tätä haastattelua tehtäessä hoitovapaalla. Hän on työskennellyt myös …

Kieli ja työelämä

Tekstinhuollon tuolla puolen – kommentteja ja kysymyksiä kielenohjailusta

Vesa Heikkinen

Pääkirjoitusten ideologisista merkityksistä väitellyt Vesa Heikkinen esittelee seuraavassa tutkimuksensa tuloksia ja pohtii, miten lingvististä tekstintutkimusta olisi mahdollista soveltaa kielenohjailussa, esimerkiksi mediatekstien huollossa. Kirjoitus on samalla kommentti kielenohjailun perusteista ja mahdollisuuksista käytävään keskusteluun.

Artikkeli

”Meidänkin kannalta paras ratkaisu” – sanomalehtikielen omistusliitteistä

Anne-Mari Varjonen

Puhekielessä ja kaunokirjallisuudessakin yleinen omistusliitteettömyys ei kuulu norminmukaiseen yleiskieleen. Mutta noudatetaanko normia vai onko omistusliitteettömyys jo hivuttautumassa yleiskielen käyttöalueelle? Entä miten sujuvat kirjoittajilta omistusliitteen viittaussuhteet? Tämä artikkeli pohjautuu Anna-Mari Varjosen kongruenssia käsittelevään pro gradu -tutkielmaan, jossa hän tarkasteli muun muassa omistusliitteen käytön ongelmia sanomalehtikielessä.

Artikkeli

Sanomalehti ja äidinkieli

Esko Koivusalo

Sanomalehtien liitto palkitsi syksyllä 1991 filosofian maisteri, lääketieteen ja kirurgian tohtori h.c. Esko Koivusalon sanomalehdistön …

Artikkeli

Sanomalehtikielellä vaikuttamisen keinoista

Liisa Tiittula

Välittävätkö lehdet ”puhdasta” tietoa vai värittävätkö ne uutisia? Voiko sananvalinnalla vaikuttaa lukijan ajatusten suuntaan? Helsingin kauppakorkeakoulun kielten laitoksen johtaja filosofian lisensiaatti Liisa Tiittula käsittelee tässä artikkelissa niitä keinoja, joilla suomalainen sanomalehdistö vaikuttaa lukijan tajuntaan. Artikkeli pohjautuu esitelmään, jonka kirjoittaja piti 21.10.1988 Nykysuomen seuran ja Sanomalehtien Liiton järjestämänä syysteemapäivänä ”Sanomalehtijournalismin muodot ja tyylit”.

Artikkeli