Kysymys

Mediassa käytetään paljon ilmausta ”isosti”, etenkin ”juhlia isosti”. Sillä tarkoitetaan, että jotain tehtiin näyttävästi tai suurieleisesti. Onko se yleiskieltä?

Vastaus

Yleiskielessä isosti-sanaa on tosiaan aiemmin käytetty vain kielteisissä yhteyksissä, ja silloin sen merkitys on 'suuresti, paljon, huomattavasti'. Kielitoimiston sanakirja antaa tästä käytöstä esimerkkejä: Ei erehtynyt isostikaan (= ei erehtynyt paljon). En isommin välitä makeisista (= en kovinkaan välitä). Asiaa sen isommin ajattelematta.

Nykyään isosti-ilmausta käytetään myös myönteisissä yhteyksissä esimerkiksi puhuttaessa juhlimisesta: Salatut elämät -kaunotar juhli kansainvälisiä häitään isosti. Suomen kierrätyskeskusten yhdistys juhli iloisesti ja isosti. Juhli joko pienesti tai isosti! Reipas satavuotias juhli isosti. Tällaista isosti-sanan käyttöä esiintyy etenkin viihteellisiksi tarkoitetuissa iltapäivälehtien ym. teksteissä.

Ilmaus juhlia isosti on nykyään yleiskieltä (kirjakieltä), mutta on hyvä huomata, että se edustaa tietynlaista tyyliä. Se voi sopia teksteihin ja tekstikohtiin, joissa tavoitellaan reteyttä ja värikästä ilmaisua. Iltapäivälehtien viihdeuutisten tarkoitus on nimensäkin mukaan viihdyttää, ja se tarkoittaa usein sävähdyttämistä kielenkin keinoin, joskus myös pientä liioittelua tai kärjistämistä.

Neutraaliin asiatyyliin ilmaus ei sovi. Sellaisissa yhteyksissä asia kannattaa sanoittaa toisin, esimerkiksi Miina Äkkijyrkkä järjesti näyttävät juhlat, Yhdistyksen juhliin osallistui satoja vieraita. Näistä on kuitenkin helppo huomata, etteivät ne tavoita sitä samaa tunnetta kuin aiemmin mainittu juhli isosti, esimerkiksi Miina Äkkijyrkkä juhli isosti 70-vuotissynttäreitään (IL Viihde 3.7.2019), Suomen kierrätyskeskusten yhdistys juhli iloisesti ja isosti! (SKKY:n verkkosivu 1.10.2019).

Tämä on niitä sentyyppisiä kieliasioita, joiden kohdalla ei voi luokitella ilmausta kuuluvaksi joko yleiskieleen (kirjakieleen) tai puhekieleen. Ilmaus voi kuulua molempiin, ja sen sopivuuteen vaikuttaa olennaisesti käyttöyhteys ja tekstin (kirjoittajan) tavoite. Jos esimerkiksi suuronnettomuudesta halutaan kirjoittaa luottamusta herättävällä tavalla, on vaikea keksiä, kuinka isosti-sanaa voisi siellä käyttää; perin outo olisi esimerkiksi räjähti isosti. Mutta kun toimittaja haluaa kirjoittaa räväkän taiteilijan näyttävistä tai suurieleisistä juhlista viihdeuutisen iltapäivälehteen, juhli isosti sopii hyvin tekstiin ja jopa otsikkoon.

Merkitykseltään lavea isosti on kenties vähemmän arvottava kuin esimerkiksi suurieleisesti, joka voitaisiin kokea moittivaksi. Isosti voisi periaatteessa viitata ihan vain juhlavieraiden määrään tai juhlan kestoon, ilman että otetaan selväsanaisesti kantaa juhlimisen tapaan, hintaan, näyttävyyteen tms.