Siirry sisältöön

karjalan kieli

Silkkisiä sanoja ja teräviä kannanottoja
kirjoituksia karjalasta ja muista vähemmistökielistä

Leena Joki

Karjalan kielen, kielikontaktien ja monikielisyyden tutkija, Mainzin yliopiston professori Anneli Sarhimaa täytti vuoden 2022 helmikuussa …

Vähemmistökielet

Kotimainen kielemme karjala

Leena Joki

Karjalan kieli on Suomessa vanha kotoperäinen kieli. Kirjakieltä karjalalle on kehitetty kuitenkin vasta viime vuosikymmeninä, ja Euroopan neuvoston alueellisia tai vähemmistökieliä koskevan peruskirjan piiriin karjala otettiin vasta vuonna 2009. Jos kielipoliittinen ilmasto olisi ollut viime sotien jälkeen toisenlainen, karjalan kielen asema Suomessa voisi olla nykyistä parempi.

Vähemmistökielet

Euroopan vähemmistöjen kieliolot
karjala ja viro Suomessa

Pirkko Nuolijärvi

Euroopan vähemmistöjen kielioloja on tutkittu monissa Euroopan unionin rahoittamissa hankkeissa. Ensimmäinen laaja suomalais-ugrilaisten kielten puhujien tilannetta koskeva hanke on vuosina 2010‒2013 käynnissä oleva ELDIA (European Language Diversity for All).

Kielenhuollon historia ja periaatteet

Kielioppi elvyttää aunuksenkarjalaa

Erkki Lyytikäinen

Ennen sotia Suomeen kuului kuusi kieleltään karjalaista pitäjää Laatokan Karjalassa: Salmi, Ilomantsi, Korpiselkä, Suojärvi, Suistamo …

Julkaisuja

Mittuine on sinun muamankieli?

Leena Joki

Monille suomalaisille on uutta, että yksi Suomen vähemmistökielistä on karjala.

Kielenhuollon historia ja periaatteet

Karjalaa verkossa

Kiinnostaako karjala? Karjalan kielen sanakirjasta on valmistunut sähköinen versio, joka on kaikkien käytettävissä Kotuksen Kaino-aineistopalvelussa. …

Sanakirjat ja sanastot

Silkkie ta šulkkuo. Karjalan kielen sanakirja valmistuu

Leena Joki

Mitä tarkoittaa apuniekka? Entä tšinouniekka? Mikä olikaan ylen sankie priha? Vastaukset saa Karjalan kielen sanakirjasta, jonka kuudes, viimeinen osa ilmestyy ensi vuoden alussa. Puolen vuosisadan mittainen hanke on saatu päätökseen.

Artikkeli

Uhtualta Tolloon

Marja Torikka

Kirjoitin Kielikellon edellisessä numerossa (1/2003, ks.  Lue myös) Karjalasta ja käytin karjalan kielen murteiden puhuma-alueita …

Kysyttyä

Karjala

Marja Torikka

Mistä puhutaan, kun puhutaan Karjalasta? Maantieteellisen Karjalan lisäksi myös kieltä tai murretta tarkoittava karjala aiheuttaa hämmennystä. Karjalan kielen sanakirjan toimittaja Marja Torikka selventää seuraavassa erityisesti kieliin ja murteisiin liittyviä käsitteitä, mutta ohessa selittynevät osittain myös paikannimet.

Paikannimet

Kielisukulaiset aktiivisina

Matti Punttila

Julkista tiedonvälitystä seuranneet eivät ole voineet olla panematta merkille sitä valtavaa kansallista innostusta ja omaan …

Artikkeli