Kysymys

Jos videopelimaailma ei ole ennestään tuttu, voivat videopelaajien keskustelut kuulostaa silkalta heprealta. Lisäksi termistö ja sen merkitys saattavat vaihdella pelistä toiseen.

Valtaosa pelislangista pohjautuu englannin kieleen, josta sanat lainataan joko suorina sitaattilainoina tai muutetaan suomalaiseen äännejärjestelmään sopivammiksi. Yksilö- ja peliyhteisökohtaista vaihtelua esiintyy siinä, lausutaanko lainat englantilaisittain vai suomalaisittain. Mitähän seuraavat sanat tarkoittavat?

 1. lagata
 2. bugi
 3. heltti
 4. ressata
 5. hiilata
 6. tankki
 7. ekspa
 8. craftaus
 9. pätsi
 10. armori
Kuvakaappaus The Elder Scrolls Online -videopelistä.

Vastaus

 1. Lagaaminen tarkoittaa videopelin jumittamista tai hidastelua, jolloin pelinäkymä saattaa jähmettyä tai liikkua nykien eteenpäin. Peli ei tällöin reagoi kunnolla ohjainkomentoihin. Lagaaminen voi johtua esimerkiksi häiriöstä netti- tai pelipalvelinyhteydessä tai tietokoneen suorituskyvyn riittämättömyydestä.
 2. Bugi on pelin koodausvirhe. Sen seurauksena peli reagoi tavalla, joka ei ollut tarkoituksenmukainen tai haluttu. Bugit häiritsevät pelaamista, ja ne voivat olla olemukseltaan mm. visuaalisia tai toiminnallisia. Esimerkiksi seinän vierustaa pitkin kävelevä pelihahmo saattaa yllättäen päätyä puoliksi seinän sisälle tai pelaaja ei pystykään avaamaan ovea, josta on tarkoitus kulkea läpi.
 3. Heltti tai healtti (engl. health points tai hit points) viittaa pelihahmon terveydentilaan. Sitä ilmaistaan mittarilla, jonka arvo vaihtelee sen mukaan, kuinka pahoin pelihahmo satuttaa itsensä. Mittarin nollaantuessa pelihahmo, pelistä riippuen, joko kuolee tai tuupertuu toimintakyvyttömäksi. Heltti-sanan sijasta käytetään usein myös lyhennettä HP, joka lausutaan suomalaisittain.
 4. Ressata (engl. resurrect) tarkoittaa kuolleen pelihahmon henkiin herättämistä tai toimintakyvyttömän hahmon elvyttämistä. Toisinaan käytetään myös verbiä revaivata (engl. revive). Ressaaminen viittaa kirjaimellisesti kuolleen hahmon henkiin herättämiseen ja revaivaaminen taas elävän mutta toimintakyvyttömän hahmon elvyttämiseen.
 5. Hiilata (engl. heal) tarkoittaa oman tai muiden pelihahmojen terveydentilan eli elinvoiman parantamista ja ylläpitämistä, mikä tapahtuu yleensä loitsujen avulla. Ryhmäpelitilanteessa hiilaamiseen keskittyvää pelaajaa kutsutaan hiileriksi.
 6. Tankki on ryhmäpelin hahmo, jonka erityistehtävä on kiinnittää vihollisten huomio itseensä ja siten pois muista pelaajista. Tankki pystyy kestämään kuolematta paljon vihollisten aiheuttamaa vahinkoa.
 7. Ekspa (tai XP tai EXP) viittaa pelihahmon kokemuspisteisiin (engl. experience points). Ekspa toimii pelaajan kehittymisen mittarina ja suhteutuu yleensä pelihahmon leveliin eli kokemustasoon.
 8. Craftaus (tai kraftaus; engl. crafting) on uusien esineiden luomista raaka-aineista. Sillä viitataan useimmiten taikojen valmistukseen sekä käsitöihin, kuten metalli-, puu- ja tekstiilitöihin, joiden avulla valmistetaan esimerkiksi asusteita tai aseita. Craftauksen avulla pelaaja voi usein saada parempia varusteita kuin mitä pelistä normaalisti löytäisi tai saisi ostettua.
 9. Pätsi (engl. patch) on pelin päivitys, jonka tarkoituksena on korjata pelissä ilmenneitä ongelmia, esimerkiksi toimimattomia tehtäviä ja muita teknisiä vikoja. Pätsiä ei kuitenkaan välttämättä ole tehty vain pelin korjaamiseksi, vaan se voi myös tuoda peliin uusia ominaisuuksia tai sisältöä, kuten asusteita tai tehtäviä.
 10. Armori (engl. armor) on hahmon käyttämä suojavarustus. Armori suojaa pelaajaa vahingoittumiselta, kuten vihollisten hyökkäyksiltä. Se voi olla materiaaliltaan esimerkiksi metallia tai nahkaa.