Aleksis Kiven päivänä 10.10.2013 juhlittiin Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin Lääketieteen sanastolautakunnan 30-vuotista työtä suomenkielisen lääketieteen sanaston kehittäjänä. Sanastotyön lisäksi lautakunta toimii Lääketieteen termit -sanakirjan toimituskuntana. Hyväntuulisessa juhlassa kuultiin muun muassa hauskoja muisteluksia sanakirjan varhaisvaiheista. Kuukausittain kokoontuvan lautakunnan jäsenistöön kuuluu lääkäreitä ja suomen kielen asiantuntijoita.

Lääketieteen suomen kieli sai huomiota osakseen myös 15.11. Aleksanterin teatterissa, kun se oli nostettu teemaksi Duodecimin 132. vuosipäivän symposiumiin. Tilaisuudessa pidetyt puheenvuorot käsittelivät muun muassa suomen asemaa akateemisena kielenä, lääkärislangia ja kuolintodistusten kieltä. Niin ikään kuultiin sanojen synnystä ja suomen kielen tulevaisuudennäkymistä.

Symposiumissa julkistettiin myös Duodecimin neljännen sanakilpailun tulokset. Kilpailussa etsittiin käyttökelpoisia suomenkielisiä vastineita vierasperäisille lääketieteen termeille. Lääketieteen sanastolautakunta ja Aikakauskirja Duodecimin lääketieteellinen toimitus käsittelivät vastaukset yhdessä ja valitsivat ehdotusten joukosta parhaat.

Sopivat vastineet löydettiin esimerkiksi termeille dystrofia (virhekehittymä), neglect-oire (katveoire) ja konsolidaatiohoito (vakautushoito). Kunniamaininnalla palkittiin termiehdotus aivohaveri, jota ehdotettiin  jo kauan käännöshankaluuksia tuottaneen termin stroke vastineeksi.

Juhlahumun laskeuduttua lautakunnan työ jatkuu. Lääketiede kehittyy jatkuvasti, joten uusille menetelmille, hoidoille ja lääkkeille tarvitaan suomenkielisiä nimiä. Lääketieteen alaa koskevia termikysymyksiä ja -ehdotuksia voi lähettää lautakunnan sihteerille Hannele Pirttimaalle osoitteeseen hannele.pirttimaa@duodecim.fi.