Kysymys

Hyvinvointialueilla on syntynyt keskustelua siitä, miten sosiaali- ja terveyspalveluja tarjoavia toimipisteitä on paras nimetä. Onko sote-keskus toimiva nimitys, vai onko parempi käyttää auki kirjoitettua ilmausta sosiaali- ja terveyskeskus?

Vastaus

Palvelujen saavutettavuuden ja kansalaisten yhdenvertaisuuden kannalta olisi tärkeää, että nimistökin olisi valtakunnallisesti mahdollisimman yhdenmukaista. Kotimaisten kielten keskuksen nimistönhuolto on suosittanut tuttuja sanoja terveyskeskus ja terveysasema. Jos niitä ei kuitenkaan nimityksen yksipuolisuuden takia voi käyttää, vaihtoehtona on auki kirjoitettu ilmaus sosiaali- ja terveyskeskus.

Malmin terveysasema kuvattuna ulkoa.
Toimiva nimi kertoo olennaista tietoa kohteestaan. Kuva: Laura Oja, 2018. Helsingin kaupunki.

Miksi terveyskeskus ja terveysasema?

Terveyspalveluja tarjoavista toimipisteistä voi edelleen käyttää samoja nimityksiä kuin aiemminkin, tavallisesti siis sanoja terveyskeskus ja terveysasema. Terveyskeskus on ilmeisesti alun perin tarkoittanut hallinnollista yksikköä, johon on saattanut kuulua useampi terveysasema. Arkisessa kielenkäytössä ja terveyspalveluja tarjoavien keskusten nimissä sekä terveysasema että terveyskeskus viittaavat kuitenkin konkreettiseen rakennukseen, jossa asiakas voi muun muassa käydä lääkärin vastaanotolla.

Vaikka organisaatiorakenteessa hallinnollisen yksikön nimitys olisikin sosiaali- ja terveyskeskus, voisi konkreettisen toimipisteen nimenä mahdollisesti säilyä edelleen terveyskeskus tai terveysasema (esimerkiksi Iitin terveysasema). Käytettävyyden takia nimissä ei ole välttämätöntä – eikä aina edes mahdollista – tuoda esiin kaikkia niitä palveluja, joita yksikkö tai organisaatio tarjoaa. Sosiaalipalveluista olisi mahdollista tiedottaa muutenkin kuin nimen avulla. Esimerkiksi viesteissä ja opasteissa voitaisiin tuoda esiin, kuka viestin on lähettänyt ja missä palvelu sijaitsee. Viestin lähettäjänä voisi olla vaikkapa Iitin terveysaseman sosiaalipalveluiden yksikkö ja opasteessa terveysaseman sisällä voisi lukea sosiaalipalvelut.

Entä sote-keskus?

Muun muassa hyvinvointialueilla on kuitenkin esitetty mielipiteitä myös sen puolesta, että sanan sosiaalipalvelut olisi ymmärrettävyyden takia hyvä näkyä näitä palveluja tarjoavien keskusten nimissä. Jos sana halutaan nimen osaksi, suositamme käyttämään nimitystä sosiaali- ja terveyskeskus. Näin pitkä nimitys lisää kuitenkin väistämättä painetta käyttää lyhennettä sote. Nimitykseen sote-keskus liittyy useita ongelmia, sanan kirjoitusasusta lähtien (sote-keskus tai sotekeskus), eikä sitä siksi voi suosittaa.

Toimiva nimi kertoo kuulijalle olennaista tietoa kohteestaan. Lyhenteen merkitys sen sijaan on aina ensin opeteltava. Siksi lyhenteiden käyttö osana julkishallinnon nimeä tai termiä ei ole hallintolain edellyttämää asiallista, selkeää ja ymmärrettävää kieltä. Sote-lyhenteen merkitys ei ole vakiintunut, mikä lisää entisestään ilmauksen epäselvyyttä. Joissakin yhteyksissä lyhenne viittaa sanapariin sosiaali- ja terveys- (sote-keskus), joskus taas esimerkiksi ilmauksiin sosiaali- ja terveydenhuolto (sote-uudistus) tai sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus (sote-sanasto).

Tutut nimet voivat hälventää sosiaali- ja terveydenhuollon uudistukseen liittyvää epätietoisuutta.

Ilmaukselle sote-keskus ei myöskään ole toimivaa ruotsinkielistä vastinetta. Toisin kuin sote-lyhenne suomessa, ei sohä (social- och hälso-) ole ruotsissa yleisesti käytössä. Tämä johtuu siitä, että ruotsin kielessä käyttöön vakiintuu tyypillisesti kirjaimittain luettavia lyhenteitä. Sohä on siis lyhenteenä varsin keinotekoinen.

Joidenkin mielestä lyhenne sote saattaa olla ymmärrettävä, vaikka he eivät välttämättä muista, mistä ilmauksesta lyhenne on muodostettu. Auki kirjoitettu ilmaus sosiaali- ja terveyskeskus on kuitenkin läpinäkyvä kaikille, myös niille, joille lyhenteiden ymmärtäminen on vaikeaa (muun muassa maahanmuuttajat, selkokielen tarvitsijat). Vertailun vuoksi mainittakoon, että esimerkiksi aluehallintovirastosta käytetään avi-lyhenteen sijaan selkokielessä aina muotoa aluehallintovirasto.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sanastossa ”Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen keskeiset käsitteet”​​​​​​​ on mainittu, että termiä sote-keskus ei tule käyttää. Sen sijaan suositetaan nimitystä sosiaali- ja terveyskeskus. Suomen kielen lautakunnan suosituksessa ”Sosiaali- ja terveydenhuollon nimien suunnittelua parannettava” todetaan puolestaan, että nimityksen sosiaali- ja terveyskeskus ongelmana on nimityksen pituus, minkä vuoksi paine käyttää epäselvää sote-lyhennettä on suuri. Lyhyempinä ilmauksina terveyskeskus ja terveysasema olisivat siis helppokäyttöisempiä, mutta ne eivät toisaalta kerro myös sosiaalihuoltoa tarjoavan toimipisteen palveluista yhtä täsmällisesti kuin sosiaali- ja terveysasema.

Tekstiä on päivitetty 23.3.2023.

​​​​​​​Terveyden ja hyvinvoinnin laitos: Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen keskeiset käsitteet(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)

Suomen kielen lautakunnan kannanotto: Sosiaali- ja terveydenhuollon nimien suunnittelua parannettava (9.11.2022)(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)

Ulla Onkamo: Kun terveyskeskuksista tuli uhanalaisia (Kielikello 3/2020)(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)