Kaivon kansi kadulla, päällä pari syksyistä lehteä. Kannessa Helsingin vaakuna ja teksti "Helsingin Vesi – Helsingfors Vatten".
Vesihuolto on osa sanitaatiota. Kuva: Henna Leskelä, Kotus.

Kysymys

Voiko vierassanaa sanitaatio käyttää suomenkielisissä teksteissä? Pitäisikö se ilmaista jotenkin ”suomalaisemmin”?

Vastaus

Kaikkia vierasperäisiä sanoja ei aina tarvitse eikä edes voi korvata muilla ilmauksilla. Sanitaatio on yleiskieleenkin vakiintunut sana, jota käytetään esimerkiksi median teksteissä. Käytännössä sana kaipaa silti usein selittämistä tai avaamista. Tutumpi ja konkreettisempi ilmaus monille on saniteettitilat, joilla tarkoitetaan esimerkiksi sairaalan, teatterin tai työmaan wc- ja peseytymistiloja. Sanitaation merkitys on abstraktimpi ja moniulotteisempi.

Sanitaatio määritellään Kielitoimiston sanakirjassa näin: ”yleistä terveyttä ylläpitävät toimet, jotka käsittävät varsinkin puhtaan juomaveden, toimivan viemäröinnin ja hygieeniset käymälät”. Esimerkkikin mainitaan: Puutteellisen sanitaation aiheuttama lapsikuolleisuus.

Tieteen termipankissa on puolestaan hieman tarkempia, erikoisaloilla käytettyjä määritelmiä: ”terveyshaittojen torjuntaan tähtäävät toiminnat, kuten vesihuolto, jätehuolto jne.” (ympäristötieteet) ja ”työskentelyolosuhteiden, rakenteiden ja laitteiden saattaminen terveyden kannalta vaarattomiksi mikrobeja tuhoamalla” (mikrobiologia).

Sanitaatio on keskeinen termi ja käsite paitsi ympäristötieteissä ja mikrobiologiassa myös kansanterveyden, kaupunkisuunnittelun ja jätehuollon alalla. Käsitteen käyttöyhteyksiä on runsaasti. Ei ole yhtä sanaa, jolla termin voisi korvata kaikissa tilanteissa.

Sanastokeskuksen TEPA-termipankki tarjoaa kuitenkin hyviä vihjeitä siitä, millaisia käännösvastineita englannin sanitation-termillä on suomeksi ja muilla kielillä. Ilmeisin käännösvastine on sanitaatio, mutta joihinkin tilanteisiin sopii puhtaanapito, puhtaudenvalvonta tai terveydensuojelujärjestelyt, myös desinfiointi tai hygienisointi.

Kerro konkreettisesti

Jos esimerkiksi mediatekstissä halutaan viestiä ymmärrettävästi laajoille yleisöille, sanitaation merkitystä kannattaa avata: mitä se käytännössä tarkoittaa kyseisessä yhteydessä.

Tarkoitetaanko esimerkiksi peseytymismahdollisuutta, hygieenisiä käymälöitä, viemäröintiä ja jätehuoltoa? Nämä sanat ovat konkreettisempia ja ymmärrettävämpiä kuin pelkkä sanitaatio. Sama koskee yhdyssanoja: jätevesijärjestelmä on ilmauksena helpompi ja ymmärrettävämpi kuin sanitaatiojärjestelmä.

Konkreettiset esimerkit tarjoavat lukijalle paremman tarttumapinnan aihepiiriin ja voivat siten lisätä tekstin kiinnostavuutta.
​​​​​​​

Tutustu sanakirjaan ja termipankkiin

Kielitoimiston sanakirja: sanitaatio(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun), saniteettitila(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)

TEPA-termipankki: sanitaatio(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun), sanitation(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)