Termillä pro-drug tarkoitetaan lääkeainetta, joka on sellaisenaan lähes tai täysin vaikutukseton mutta joka elimistössä muuttuu vaikuttavaksi. Usein tällainen aine imeytyy esimerkiksi ruoansulatuskanavasta paremmin kuin siitä myöhemmin syntyvä vaikuttava aine, tai se ei aiheuta ennen imeytymistään (esimerkiksi suussa) niitä haittoja, joita vaikuttava aine aiheuttaisi. Vastineeksi ehdotettiin aluksi ilmausta esiastelääke tai lääkkeen esiaste. Näihin ei kuitenkaan oltu tyytyväisiä, ja sittemmin päätettiin suosittaa suomennokseksi uudistermiä aihiolääke. Sitä pidettiin riittävän lyhyenä ja sen arveltiin herättävän maallikoissakin oikean suuntaisia mielikuvia. Aihio-sanahan tarkoittaa vasta pääpiirteissään muotoonsa työstettyä esinettä, eräänlaista puolivalmistetta.