Siirry sisältöön

3/2010

Asiaa koskien, toimenpiteitä edellyttäen

Annastiina Viertiö

Häntä heiluen, pää keikkuen -tyyppisiin rakenteisiin sisältyvää en-loppuista verbimuotoa kutsutaan toisen infinitiivin instruktiiviksi. Se on …

Verbit

Ekspatti?

Riitta Eronen

Kysymys: Mikä on sanojen ekspatriaatti, ekspatriootti ja ekspatti suhde? Viimeksi mainittu sana on esiintynyt lehtijutussa, …

Kysyttyä

Ensimmäinen kielilautakunta

Taru Kolehmainen

Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Kielitieteellinen Osakunta (1868–1873) on ensimmäinen organisaatio, jossa tehtiin kielenkäyttöä koskevia päätöksiä kollektiivisesti. Siellä käsiteltiin toki muitakin kieliasioita, mutta tässä artikkelissa näkökulmana on kielenhuolto.

Kielenhuollon historia ja periaatteet

Etsi ja korjaa: Täplärapujen istutuksesta tutkintapyyntö Kainuussa

Seuraavaan uutistekstiin on Kielikellon toimituksessa tehty joukko virheitä. Millaista paranneltavaa löydät tekstistä?

Kielivoimistelua

Fimeasta Stroke Unitiin
julkisten palvelujen nimet

Sirkka Paikkala

Viranomaisten nimet ovat viime vuosina muuttuneet nopeaan tahtiin. Yritysnimien mallin mukaan pyritään nyt ”dynaamisuuteen” ja ”nykyaikaisuuteen” käyttämällä englantia tai jonkinlaista sekakieltä. Tavaksi ovat tulleet myös vaikeaselkoiset lyhenteet.

Kielipolitiikka

Huilata

Katriina Martikainen-Lauttamus

Kielikellon numerossa 2/2010 (ks. Lue myös) Kirsti Aapala pohdiskeli kiinnostavassa artikkelissaan huilata-sanan  täysin vastakkaisilta vaikuttavia …

Keskustelua

Kieli- ja viestintätaidot korostuvat työelämässä

Anu Sajavaara

Kieli- ja viestintätaidoista on tullut olennainen osa ammattitaitoa alalla kuin alalla. Työntekijältä edellytetään oman äidinkielen joustavaa hallintaa sekä monipuolista vieraiden kielten taitoa. Pelkkä englanti ei useimmiten enää riitä.

Muut kielet

Kotimaisten kielten tutkimuskeskus vaatii: Virkakielen parantaminen seuraavaan hallitusohjelmaan

Vuonna 2004 voimaan tulleeseen hallintolakiin sisältyy hyvän kielenkäytön vaatimus. Kotimaisten kielten tutkimuskeskus vaatii, että se on vihdoin vietävä myös käytäntöön. Virkakielen selkeyttäminen on saatava poliittisen päätöksenteon asiaksi.

Kielipolitiikka

Kuka kehtaa mitäkin

Pauliina Peltokorpi

Tällä palstalla esitellään sellaisia murteiden ja nimistön ilmiöitä, jotka asettuvat melko tarkkarajaisille alueille Suomen murrekartalla. Levikkikartat ovat syntyneet Suomen murteiden sanakirjan toimitustyössä.

Murteet ja slangi

Kyllä käärmekin masentuu

Pauliina Peltokorpi

Kun vihtiläinen löi käärmettä kepillä, hän totesi, että kyllä pahus masennui. Millainen on masentunut käärme?

Vanha kirjakieli