Millennium on latinaa; sen merkitys on ’vuosituhat’, ’tuhatvuotisjuhla’, ’tuhatvuotinen valtakunta’. Sanaa on viime aikoina käytetty vuosituhannen vaihtumisesta puhuttaessa, esimerkiksi tietotekniikan asiantuntijat varoittelevat uhkaavasta millennium-ongelmasta.

Lehdissä on kirjoitettu myös Y2K-kelpoisuudesta, jolla viitataan tietojärjestelmien kykyyn selvitä vuosituhannen vaihteen aiheuttamista teknisistä ongelmista. Yrityksiin perustetaan Y2K-projektiryhmiä testaamaan tietojärjestelmien Y2K-kelpoisuutta ja ratkomaan vuosi 2000 -ongelmia. Lyhenne Y2K tulee sanoista year 2000; K on kilon eli SI-järjestelmän tuhatkerrannaisen tunnus.

Ammattilaisten kannattaa muistaa, että millennium ja Y2K eivät välttämättä ole selviä ilmauksia asiaa entuudestaan tuntemattomalle. Muille kuin tietojenkäsittelyn ammattilaisille kirjoitettaessa olisi siis hyvä käyttää suomalaisia ilmauksia, esimerkiksi vuosituhannen vaihde, vuosituhat, vuosi 2000, ja niiden avulla muodostettuja selittäviä rakenteita vuosituhannen vaihteen aiheuttama ongelma, vuoden 2000 aiheuttama ongelma tms.