Nauru on voittamaton ase. Naurulla voi käydä myös kielen käytänteiden kimppuun, esimerkiksi riisua lyhenteiltä niiden näennäisen arvokkuuden. Pakinoitsijat ovat aikain alusta jaksaneet ivata ihmisten outoa lyhytkieli-intoa ja lyhenteitä, jotka eivät täytä tehtäväänsä eli eivät ole olennaisesti lyhyempiä kuin kokonaan kirjoitettu sana. Lehti-ilmoituksen muotoilu ”Tupak. m-hlö hal. vuokr. halp. as. läh. kesk.” säästää ehkä ilmoittajan rahaa muttei lukijoita.

Lyhenteillä hienostelun pilkkaa ovat myös puheen ja kirjoituksen leikilliset lyhennekoodit, sellaiset kuin OPM ja EVVK. Tällöin komiikka syntyy odotusten ja todellisuuden törmäyksestä: oletuksena on, että lyhenteet ovat asiallisia ja kuivia, viittaavat virallisiin nimiin ja tapahtumiin, mutta hupailulyhenteiden takaa paljastuukin sattumaa, arkisia asioita ja puhekieltä.

Pönäköiden kirjainyhtymien kampittaja voi keksiä vakiintuneelle lyhenteelle uuden sisällön. Näin on käynyt esimerkiksi lyhenteelle ETYK, jolla voi viestittää muuttuneista iltasuunnitelmistaan – en tule yöksi kotiin. Parhaimmillaan uudella selityksellä on yhteys todellisuuteen: kukaan tuskin voi väittää, etteikö WWW olisi myös World Wide Wait eli harmittavaa odotusta. Monitulkintaisuudesta on iloa muullakin tavoin: eräs armeijassa työskentelevä nuori nainen kertoo kysyjille olevansa IT-alalla ja välttyy lisäselvityksiltä, sillä informaatiotekniikka työnä ei ketään ihmetytä toisin kuin ilmatorjunta.

Salakielellä sisäpiirille

Suuri osa hupilyhenteistä on muodostettu englannin kielestä. Syy on se, että lyhenteitä käytetään erityisesti Internetissä, sähköpostiviesteissä ja keskusteluryhmissä, joiden kieli on usein englanti. Omia lyhenteitä suositaan myös tekstiviesteissä, joiden rajallinen merkkimäärä houkuttelee tai suorastaan pakottaa tihentämään sanomaa ja poistamaan turhia kirjaimia.

Lyhenteiden käyttö osoittaa käyttäjänsä kuuluvan johonkin sisäpiiriin. Tämä salakielen leima on niin virallisilla kuin epävirallisillakin kirjainyhdistelmillä. Hupilyhenteiden käyttäjät ovat useimmiten tekniikan taitavaa nuorehkoa väkeä. Syyt turvautua lyhenteisiin ovat samoja, olipa kirjoitus kuinka virallista tahansa: OOVH-periaatetta noudattava kirjoittaa yleensä hillittömässä kiireessä, joten hän turvautuu helposti lyhyisiin ilmaisuihin. Toisaalta hän voi olettaa, että vastaanottaja tuntee samat toistuvat asiat ja ilmiöt, NIMBYt ja OPM:t, ja ymmärtää viittaukset niihin lyhenteinäkin.

Epävirallisilla lyhenteillä tuodaan viestintään ystävällisyyttä ja kohteliaisuutta sekä läheisyyttä. Tämä erottaa ne ns. virallisista lyhenteistä. Usein hupilyhenteet toimivat varsinaisen viestin lukuohjeena: ”älä ota tätä niin vakavasti”, ”olen tosissani”, ”en ole aivan varma oikeellisuudesta”, ”tämä on roskapostia”. Niitä käytetään myös tervehdyksinä ja hyvästelyinä: ”eipä olla nähty aikoihin”, ”olen poissa näppäimistöltä”. Niillä voi nopeasti antaa palautetta toisen viestiin: ”nauran itseni tärviölle”, ”puhut roskaa”, ”lukisit käyttöohjeesta”.

Ei ole silti yksinkertaista sanoa, keitä hupilyhenteiden käyttäjät ovat. Pelkkä kalenteri-ikä ei ratkaise vaan pikemminkin henkinen: katsooko olevansa niin vanha, että EVVK leikkiä kielellä.

Lyhyt lyhenneluettelo

AL akku loppu
ASAP engl. as soon as possible, niin sukkelaan kuin mahdollista
BTW engl. by the way, ai niin, muuten, asiasta viidenteen
EME ei mahdu enempää
EOS en osaa sanoa
ETYK en tule yöksi kotiin
EVVK ei voisi vähempää kiinnostaa
IMHO engl. in my humble opinion, minun mielestäni, vaatimaton (mutta sitäkin oikeampi) mielipiteeni
IRL engl. in real life, oikeasti, todellisuudessa
NIMBY engl. not in my back yard, ei minun takapihalleni eli ”tottakai alkoholistiparantola ja kierrätyskeskus on rakennettava mutta ei minun kaupunginosaani”
OOVHOOVH-periaate: onneksi on viime hetki
OPM oma pullo mukaan
RS revi siitä
TJSP tai jotain sinne päin
TP tosi pikaisesti
TT terkkuja tutuille