Suomen kielen perussanakirjan mukaan englannista lainatun sanan leasing voi mukauttaa suomeen ja kirjoittaa liisata, liisaus. Esimerkiksi auton tai tietokoneen voi liisata eli vuokrata pitkäaikaiseen käyttöön, jolloin puhutaan leasingautosta eli liisatusta autosta. Se joka liisaa käyttöönsä jotakin, on liisauksenottaja tai leasinginottaja. Liisattavan kohteen omistaja on puolestaan liisauksenantaja tai leasinginantaja (vrt. vuokranantaja).