Edellisessä Kielikellossa kirjoitin Pohjoismaat-nimen suhteellisen vakiintuneesta selkeydestä verrattuna Pohjolan moniselitteiseen käyttöön. Samalla mainitsin pari markkinoille tuotua uudismuodostetta, Keski- ja Länsi-Pohjolan, joiden tarkoite on jäänyt koko lailla hämärän peittoon ja kieliasu tietenkin sitä myötä horjuvalle kannalle. Pari valpasta lukijaa on sittemmin kertonut tiedokseni Länsi-Pohjolan taustasta ja tarkoitteesta. Olen hyvin kiitollinen näistä ja myös muista saamistani palautteista.

”Länsi-Pohjola”, ”Länsipohjola” (Västnorden) on kuulemma tarkoitettu Färsaarten, Islannin ja Grönlannin yhteiseksi nimeksi. Nimen pitäisi ”luoda imagoa” alueelle; sehän on nimen tehtäviä yleensäkin. Onnistuakseen tässä tehtävässään – ja tämä oli kyseisen Pohjola-kirjoitukseni ydin – nimen on kuitenkin oltava tarkoitteeltaan selvä, yksiselitteinen. Pohjola on niin monimerkityksinen, että haluttu kuva ei rupeakaan hahmottumaan.

Selvempää nimikäytäntöä kuin ”Länsi-Pohjola” olisi nimitys Länsi-Pohjoismaat tai Läntiset Pohjoismaat. Maa-sanallahan on myös alueen, ei vain valtion merkitys. Voidaan puhua myös Pohjoismaiden läntisimmistä maista.