Siirry sisältöön

kirjoittajalta

Eeva Maria Närhi

Erikoisia erisnimiä ja erisnimiä yleisnimissä

Eeva Maria Närhi

Iso alkukirjain on erisnimen merkki. Päänvaivaa ja erehdyksiä tuntuu tulevan varmoillekin kirjoittajille, kun kyseessä on …

Kirjoitusasu ja ääntäminen

Miljoonat ulkomaiset paikannimet. ”… olen käännynnä Pittsiissä, Lousiissa, Rätulaatsissa, Miamissa …”

Eeva Maria Närhi

Ulkomaisten paikannimien käyttö suomen kielessä on ongelmallista muillekin kuin Lännen lokarille. Vaikeaa se on muissakin …

Artikkeli

Paikannimien muutoksista Venäjällä ja sen naapurustossa

Eeva Maria Närhi

Erisnimet ovat kielen todellisia voimasanoja. Ne pystyvät varsinaisen päätehtävänsä, kohteensa yksilöimisen, ohessa paljoon muuhun. Entisen …

Artikkeli

Etunimet Suomen nimikäytännössä ja lain kourissa

Eeva Maria Närhi

Suomessa tuli 1.11.1991 voimaan nimilaki. Aiemmin meillä oli ollut erikseen sukunimilaki ja etunimilaki vastaavine asetuksineen. Etunimet ovat jokaista lähellä, jokaisen tuntemia. Niitä koskeva laki ja vielä vähemmän lakiin tulleet uudistukset eivät sen sijaan näy olevan riittävästi tiedossa, aina eivät edes siellä, missä nimiviranomaiset tekevät ratkaisuja. Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen nimitoimiston toimistopäällikkö Eeva Maria Närhi selvittelee seuraavassa, millaisia kysymyksiä kenen tahansa nimenantajan tai nimiasioita ratkovan virkamiehen eteen saattaa tulla.

Henkilönnimet

Kenpä Sutta pelkäisi? Sukunimien taivutus

Eeva Maria Närhi

Miten taivutetaan sukunimeä Hohti? Entä nimiä Rautto ja Peitsi? Taivutetaanko niitä lainkaan? Tällaiset kysymykset tulevat …

Henkilönnimet

Viron paikannimet suomen kielessä

Eeva Maria Närhi

Viimeaikaiset Baltian tapahtumat ovat tuoneet naapuriemme nimistön entistä useammin suomalaistenkin käyttöön. Mitä muotoja virolaisista paikannimistä tulisi käyttää? Tätä kysymystä pohtii nimitoimiston toimistopäällikkö Eeva Maria Närhi.

Artikkeli

Maidenkin nimiä muutetaan

Eeva Maria Närhi

Valtioita ja osavaltioita koskevat suuret muutokset muuttavat, jos ei aina maan varsinaista käyttönimeä, niin kuitenkin …

Artikkeli

Päivien nimet

Eeva Maria Närhi

”Jos sammakonpoika Erkkinä elää, niin ruis Jaakkona helää.”

Artikkeli

Kielten nimet

Eeva Maria Närhi

Tekniikan sanastokeskus on kutsunut kokoon työryhmän valmistelemaan tavallisimmin tarvittaville kielten nimille tunnusluetteloa. Tunnuksia tarvitsee sanastokeskuksen termityö, mutta myös kirjasto- ja tietopalveluala. Itse kielten nimissä on eri lähdeteoksissa vaihtelua ongelmiksi asti. Ongelmia käsitteli työryhmän pyynnöstä viime talvena myös suomen kielen lautakunta. Työryhmän nimiasiantuntijajäsen toimistopäällikkö Eeva Maria Närhi selvittelee seuraavassa valintojen taustaa ja kielilautakunnan suosituksia. Mitkä kielten nimet on tarpeen ottaa mukaan tunnusluetteloon, on erikseen pohdittava ja ratkaistava asia.

Artikkeli

Siirrekirjoitusjärjestelmien eduista

Eeva Maria Närhi

Professori Ahdin kantaan, joka torjuu kansainväliseksi järjestelmäksi hyväksytyn venäjän latinaistamisjärjestelmän, saattaa kevyesti yhtyä moni suomalainen …

Kieli yhteiskunnassa