Valtioita ja osavaltioita koskevat suuret muutokset muuttavat, jos ei aina maan varsinaista käyttönimeä, niin kuitenkin usein hiukan maan pitkää virallista nimeä. Saksojen yhdistyminen ei varmaan muuta kieleemme vakiintunutta Saksa-nimeä, mutta vielä ei tiedetä, mikä Saksassa päätetään maan pitkäksi nimeksi, jos ei tyydytä pelkkään lyhyeen nimeen kuten Kanadassa. Vasta Saksan oman ratkaisun jälkeen on mahdollista päättää suomen kielessä käytettävästä nimiasusta. Vieraiden maiden ja alueiden nimiä ei ole syytä omassa kielessämme hätiköiden muutella. Nimen vakiintuneisuus ja tarkoitteen selkeys on etu, jota ei pidä liian helposti uhrata.

Kahtalaisuutta on tätä nykyä Moldavian eli Moldovan nimessä. Moldavian sosialistisen neuvostotasavallan korkein neuvosto päätti viime kesäkuussa ottaa käyttöön Moldova-asun. Suvereeniseksi julistautuneen tasavallan nimi on siten Moldovan sosialistinen neuvostotasavalta. Lyhyt nimi Moldova on siis sama kuin valtiorajan toisella puolella olevan Romaniaan kuuluvan maakunnan romaniankielinen nimi Moldova. Pieni ero Neuvostoliiton Moldavian ja Romanian Moldovan nimien välillä on selventänyt suomenkielisessä tekstissä tarkoitteen lyhyellä tavalla; historiallisesti katsoen kyse on tietenkin samannimisestä alueesta. Aika näyttää, tarvitaanko Moldaviaa niin sanottuna sovinnaisnimenä vai ei.

Tšekkoslovakiassa on maan nimeä tarkistettu. Meillä se ei ole muuttanut vakiintunutta lyhyttä nimeä. Pitkä protokollanimi sen sijaan on vaatinut tarkistuksen. Nimi on Tšekin ja Slovakian liittotasavalta, mikä vastaa hyvin maan omaa nimikäytäntöä ja myös suomen kielen normeja. Tšekki on osavaltion nimi kuten Slovakiakin. Vastaavanlaisia tapauksia, joissa maan ja kielen nimi on sama, ovat esimerkiksi Ruotsi ja ruotsi, Saksa ja saksa, Unkari ja unkari. Ruotsi ja saksa ovat varhemmin olleet myös tiettyyn kansallisuuteen kuuluvien henkilöiden nimiä kuten tšekkikin.